Gnezdilnice za ptice

Smrdokavra, foto: Dare Fekonja

Drevesna dupla so za mnoge vrste ptic in drugih živali (na primer za netopirje in različne žuželke) edino mesto, kjer lahko uspešno vzredijo svoj zarod. Nekatere takšne vrste, kot so smrdokavra, pogorelček in čuk, so postale že zelo redke in močno ogrožene. Eden od vzrokov ogroženosti je tudi pomanjkanje primernih mest za gnezdenje – dupel, ki so zaradi sečnje starih dreves postala zelo redka.

Pticam, ki gnezdijo v duplih, lahko pomagamo z nameščanjem gnezdilnic. Še bolje je, da s puščanjem starih dreves, kot so tista v visokodebelnih sadovnjakih, ohranjamo naravna dupla. Če imamo to možnost, sadimo visokodebelne sadne sorte, ki ne potrebujejo škropljenja, pticam pa nudijo obilo hrane in gnezditveni prostor. Več o sadovnjaku.

Kako izdelamo gnezdilnico?

Gnezdilnica s poljskim vrabcem, foto: Ivan Esenko

Gnezdilnica mora biti izdelana trdno in imeti za vodo neprepustno streho. Najprimernejši material za izdelavo je les, ki je na zunanji strani zaščiten z okolju prijaznim premazom. Za izdelavo gnezdilnic odsvetujemo uporabo plastike in kovine, razen kadar želimo vhodno odprtino zavarovati pred plenilci, ki bi jo utegnili povečati in izropati gnezdo. V tem primeru okoli odprtine namestimo kovinsko ploščico, ki plenilcu (detlu, žolni, kuni …) onemogoča povečanje luknje ali dostop do nje.

Streho prekrijemo s strešno lepenko, v dno gnezdilnice pa navrtajmo luknje s premerom do 5 milimetrov. Notranjosti gnezdilnice ne zgladimo in ne prebarvamo – grob material olajša mladičem izhod iz gnezdilnice. Palčka pred vhodno odprtino ni potrebna. Debelina lesa za stene naj bo 2 centimetra.

Načrt za izdelavo gnezdilnice

foto: priprejeno po SVS BirdLife Schweiz

Dimenzije gnezdilnic za različne vrste ptic (v cm – glej zgornji načrt)

Del Plavček, menišček, čopasta sinica Velika sinica, vijeglavka, brglez, poljski vrabec Pogorelček, šmarnica Škorec, veliki skovik Kavka
1 prednja stena a 14 14 14 16 18
b 24 24 24 30 35
c 5 5 5 5,5 6
vhodna odprtina 2,6 okrogla 3,2–3,4 okrogla 4,5 višina
3,0 širina
4,5–5 okrogla 8,5 okrogla
2 stranska stena b 24 24 24 30 35
d 27 27 27 34 40
e 18 18 18 20 22
3 hrbet a 14 14 14 16 18
d 27 27 27 34 40
4 tla a 14 14 14 16 18
f 14 14 14 16 18
5 streha g 20 20 20 22 24
h 22 22 22 24 30
6 nosilna letev i 4 4 4 4,5 5
k 47 47 47 58 66


Kam in kako namestimo gnezdilnico?

Gnezdilnica, foto: Eva Vukelič

  • Gnezdilnico namestimo tako, da vhodna odprtina ni izpostavljena direktnemu dežju. Najbolje je, da je obrnjena proti jugu ali vzhodu.
  • Gnezdilnice za manjše ptice pevke namestimo vsaj 3 m od tal, za večje vrste pa še višje.
  • Gnezdilnico na drevo pritrdimo z močno žico tako, da se ne premika. Žico je potrebno vsako leto popustiti oz. ponovno namestiti, sicer se vraste v drevo.
  • Za namestitev gnezdilnice izberimo mesto, ki ni dostopno mačkam.

Kako vzdržujemo gnezdilnico?

Gnezdilnico je potrebno vsako jesen očistiti in odstraniti staro gnezdo, saj so v njih mnogokrat zajedavci. Primeren čas za čiščenje je november. Takrat je gnezdenje že končano, pozimi pa lahko ptice očiščeno gnezdilnico uporabljajo tudi za prenočevanje.

Če gnezdilnico zasedejo druge živali (čebele, sršeni, netopirji, polh in drugi), jim omogočimo mirno bivanje in jih ne preganjamo. Tudi mnoge druge živali so zaradi pomanjkanja naravnih bivališč ogrožene.

Opozorilo

Z namestitvijo gnezdilnice je del odgovornosti za uspešno speljan zarod ptic tudi na nas. Neprimerno izdelane, nameščene in vzdrževane gnezdilnice so lahko past za ptice.

Gnezdeče ptice ne smemo motiti. Fotografiranje na gnezdu, jemanje jajc in mladičev v roke ali celo iz gnezda ima lahko usodne posledice za ptičji zarod in je brez posebnih dovoljenj, npr. za raziskovalno delo, tudi protizakonito. Zaradi takšnih motenj je malo verjetno, da bo ptica prihodnje leto še gnezdila na istem mestu.