Vodenje po Naravnem rezervatu Iški morost na Ljubljanskem barju

V Naravnem rezervatu Iški morost je urejena Koščeva učno pot z opazovalnico in tablami, s pomočjo katerih želimo predstaviti značilna življenjska okolja Ljubljanskega barja, tam živeče organizme, njihovo ogroženost ter načine gospodarjenja, s katerimi jih ohranjamo.

Vabimo vas, da rezervat obiščete v spremstvu vodnika. Vodenja so namenjena predvsem učencem in dijakom, pa tudi predšolskim otrokom in študentom ter drugim zaključenim skupinam. Obisk je mogoč preko celega leta, najbolj zanimivo pa je spomladi in zgodaj poleti.

Posamezen vodnik lahko vodi največ 15 udeležencev. V primeru večjih skupin se dogovorimo z več vodniki in se razdelimo v manjše skupine. Število izvedb in vodnikov je omejeno, zato priporočamo, da se na vodenje prijavite vsaj 3 tedne pred želenim datumom.

Cenik

Tip vodenja Trajanje (v urah) Območje Tip skupine Cena za skupino do 15 oseb (vključuje DDV)
Krajše vodenje 1–2 utrjen del učne poti z opazovalnico šolske skupine 30 €
ostale zaključene skupine 45 €
Daljše vodenje 3–4 celotna učna pot (utrjen in neutrjen del) šolske skupine 60 €
ostale zaključene skupine 75 €

Prihod v rezervat

Dostop direktno do vhoda v rezervat z avtobusom ni mogoč. Skupine se lahko pripeljejo z mestnim avtobusom št. 19B do Lip, od koder je do rezervata 30 minut hoje, ali pa obiskovalci izstopijo iz avtobusa na glavni cesti pri mostu čez reko Iško pri Tomišlju (20 minut hoje).

Kontakt
Tilen Basle
koordinator izobraževanja DOPPS
tilen.basle@dopps.si
01 426 58 75 (vsak delavnik med 8. in 14. uro)

Podrobnejše informacije o tipu vodenja za šolske skupine

Krajše vodenje
Trajanje: 1–2 uri
Območje: utrjen del Koščeve učne poti z opazovalnico

Kaj se bomo naučili?

  • Udeleženci bodo imeli priložnost opazovati različne vrste ptic na Ljubljanskem barju ter poslušati njihovo petje in oglašanje. Ob tem se bodo seznanili z njihovo biologijo in zanimivostmi iz njihovega življenja.
  • Med seboj bodo lahko primerjali različna življenjska okolja, značilna za Ljubljansko barje (predvsem travišča in mejice) in opazovati tam živeče organizme.
  • Na konkretnih primerih bodo spoznali vpliv človeka na okolje in organizme (izsuševanje mokrišč, uravnave vodotokov, intenzivno kmetijstvo, poenostavljanje krajine)
  • Spoznali bodo ornitološki pomen Ljubljanskega barja, ogroženost ptic in načine gospodarjenja, s katerimi jih ohranjamo.

Daljše vodenje
Trajanje: 3–4 ure
Območje: celotna Koščeva učna pot (utrjen in neutrjen del)

Kaj se bomo naučili?

  • Udeleženci bodo imeli priložnost s pomočjo optičnih pripomočkov (daljnogled in teleskop) opazovati različne vrste ptic na Ljubljanskem barju ter poslušati njihovo petje in oglašanje. Ob tem se bodo seznanili z njihovo biologijo in zanimivostmi iz njihovega življenja.
  • Med seboj bodo lahko primerjali različna življenjska okolja, značilna za Ljubljansko barje (travišča, mejice, grmišča, poplavni gozd, tekoča voda) in opazovali tam živeče organizme.
  • Spoznali bodo prilagoditve organizmov na posebne razmere okolja in njihovo povezanostjo z drugimi vrstami.
  • Imeli bodo priložnost opazovati različne stopnje zaraščanja travnikov v gozd (sukcesija) ter primer ponovne vzpostavitve travnikov (renaturacija).
  • Na konkretnih primerih bodo spoznali vpliv človeka na okolje in organizme (izsuševanje mokrišč, uravnave vodotokov, intenzivno kmetijstvo, poenostavljanje krajine, vnos tujerodnih invazivnih vrst)
  • Spoznali bodo ornitološki pomen Ljubljanskega barja, ogroženost ptic in načine kmetovanja, s katerimi jih ohranjamo.