Sekcije

Sekcije DOPPS so regionalne organizirane skupine, v katerih se družimo aktivni člani in prostovoljci društva. Ker delujejo na lokalnem nivoju, so nepogrešljive pri izvajanju številnih naravovarstvenih in drugih dejavnosti po vsej Sloveniji. S povezovanjem podobno mislečih ljudi smo namreč bolj učinkoviti pri spremljanju populacij ptic in varstvu narave v domačem okolju.

Sekcije so odličen način, da pobližje spoznate in se vključite v naše delo. Zagnani prostovoljci, ki vodijo in sodelujejo v sekcijah, organizirajo številne lokalne dogodke in akcije, ki najverjetneje potekajo tudi v bližini vašega doma. Tako boste v svojem kraju spoznali prijazne in predane ljudi s podobnim mišljenjem, hkrati pa se boste lahko naučili veliko novega o pticah in naravi.

Na društvu trenutno deluje sedem regionalnih sekcij in mladinska sekcija.

Kolegij sekcij

Kolegij sekcij je delovno telo DOPPS, ki ga sestavljajo predsedniki in podpredsedniki posameznih sekcij ter predstavnik, ki zastopa sekcije v upravnem odboru društva. Kolegij smo ustanovili leta 2010 in deluje kot pomoč in podpora sekcijam pri uresničevanju njihovih dejavnosti.