Kaj smo ugotovili do sedaj?

Akcija »Ptice okoli nas« je postala najbolj množično opazovanje ptic pri nas. Glede na veliko število opaženih ptic lahko sklepamo, da so tudi naselja, še posebej vrtovi, za ptice zelo pomembna. Ne le s hranjenjem ptic, temveč predvsem z načinom, kako urejamo svojo okolico, lahko precej vplivamo na bogastvo ptic, ki jo naseljujejo. V takšnem okolju se bomo tudi sami bolje počutili.

Akcija Ptice okoli nas 2023

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2023 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2022

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2022 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2021

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2021 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2020

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2020 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2019

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2019 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2018

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2018 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2017

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2017 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2016

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2016 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2015

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2015 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2014

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2014 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2013

Pozimi v začetku leta 2013 smo že petič šteli ptice v naseljih. Sodelovalo je prek 1.200 opazovalcev, med njimi več kot 1.000 otrok v okviru vrtcev in šol. Opazili smo čez 9.000 ptic 55 različnih vrst.

Če primerjamo rezultate opazovanj od leta 2009 naprej, že lahko opazimo nekatere spremembe v številčnosti in vrstni sestavi ptic. Dejanski trendi se bodo pokazali šele po več letih spremljanja. Takrat bomo lahko ugotovili, ali gre za običajna nihanja v številu ptic ali za dejanski upad oz. povečanje števila posameznih vrst. Potrdili oziroma ovrgli bomo na primer lahko splošno razširjeno trditev, da je vsako leto več vran in manj drobnih ptic pevk. Ne smemo namreč zanemariti predpostavke, da se nam to lahko le dozdeva zaradi vsakoletnih sprememb v dejavnosti ptic v različnih letnih časih.

The Royal Society for the Protection of Birds, britanski partner BirdLife International, že od leta 1979 organizira tovrstno štetje ptice v naseljih. S pomočjo velikega števila opazovalcev so ugotovili, da se je v tem času število domačih vrabcev v Veliki Britaniji zmanjšalo za dve tretjini, škorci so upadli kar za 80 odstotkov, število grivarjev pa se je povečalo za osemkrat.

Pri nas smo v primerjavi z zimo 2012 leta 2013 zabeležili več velikih sinic in domačih golobov, domačih vrabcev, ščinkavcev in kosov je bilo približno enako; manj pa je bilo sivih vran, poljskih vrabcev in srak.

Več o akciji v članku Kaj nam sporočajo “Ptice okoli nas” (Svet ptic, 2013, letnik 19, številka 4).

Akcija Ptice okoli nas 2012

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2012 (pdf)

Akcija Ptice okoli nas 2011

Poročilo akcije Ptice okoli nas 2011 (pdf)