2021

Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020

Avtorica: Katarina Denac
Datum: marec 2021
Priporočeno citiranje: DENAC, K. (2021): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2020. Poročilo. Projekt Gorička krajina (OP20.06.02.006/1). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raziskava potencialnega vpliva načrtovanih vetrnih elektrarn Rogla na ptice – razširjeno poročilo

Avtorji: Tomaž Mihelič in Pia Höfferle
Datum: avgust 2021
Priporočeno citiranje: MIHELIC, T., HOFFERLE, P. (2021): Raziskava potencialnega vpliva načrtovanih vetrnih elektrarn Rogla na ptice – razširjeno poročilo. DOPPS – BirdLife Slovenija, Ljubljana. Naročnik: ENERGIJA NA VETER d.o.o., Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021

Avtorji: Katarina Denac, Blaž Blažič, Luka Božič, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Dejan Bordjan & Urša Koce
Datum: september 2021
Priporočeno citiranje: DENAC, K., BLAŽIČ, B., BOŽIČ, L., KMECL, P., MIHELIČ, T., DENAC, D., KOCE, U. (2021): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Raba habitata velikega skovika Otus scops na območju Natura 2000 Goričko in ocena uspešnosti varstvenih ukrepov.

Avtorji: Katarina Denac, Primož Kmecl, Željko Šalamun, Luka Božič, Tilen Basle
Datum: november 2021
Priporočeno citiranje: DENAC, K., KMECL, P., ŠALAMUN, Ž., BOŽIČ, L., BASLE, T. (2021): Raba habitata velikega skovika Otus scops na območju Natura 2000 Goričko in ocena uspešnosti varstvenih ukrepov. Poročilo. Projekt Gorička krajina (OP20.06.02.006/1). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021 – Končno poročilo

Avtorji: Urška Koce, Lovrenc Lipej, Domen Kablar, Borut Mavrič, Daniel Ivajnšič, Leon Lojze Zamuda, Danijel Trkov
Datum: november 2021
Priporočeno citiranje: KOCE, U., LIPEJ, L., KABLAR, D., MAVRIČ, B., IVANJŠIČ, D., ZAMUDA, L. L. & TRKOV, D. (2021): Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020–2021. Končno poročilo. November 2021. DOPPS in MBP NIB, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2021

Avtorji: Primož Kmecl, Matej Gamser
Datum: december 2021
Priporočeno citiranje: KMECL, P., GAMSER, M. (2021): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2021. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)