Svet ptic je revija za ornitologijo in varstvo narave, ki jo izdaja DOPPS. Razvila se je iz informativnega biltena Novice DOPPS, ki smo ga začeli izdajati leta 1994. Prva številka Sveta ptic je izšla leta 2000.

Svet ptic je prva revija v Sloveniji, ki bralcu na poljuden način predstavlja ornitologijo in ga seznanja z aktualnimi problemi varstva narave. Z revijo izobražujemo člane DOPPS in širšo javnost na ornitološkem in naravovarstvenem področju. Člane in širšo javnost obveščamo tudi o delu DOPPS, o projektih, akcijah, izletih in drugih dejavnostih, ki jih izvajamo. Z revijo skušamo vplivati na razvoj vrednot varstva narave pri ljudeh in jih spodbuditi k lastnemu naravovarstvenemu ali ornitološkemu delu.

 

Jezik v reviji je slovenski. Revija izhaja štirikrat letno (marca, junija, septembra, decembra) in je v celoti barvna. Marca 2004 smo izdali prvo številko desetega letnika v povsem prenovljeni podobi.

Revija v celoti nastaja po velikodušnosti avtorjev, ki svoje pisne in slikovne prispevke podarjajo z namenom, da prispevajo k širjenju zavesti o pomenu raziskovanja in varovanja ptic in narave. Njihov prostovoljni prispevek je neprecenljive vrednosti!

Tiskano izdajo revije prejemajo člani DOPPS.
Pridružite se nam tudi vi!

Oglejte si, kaj smo za vas pripravili v najnovejši številki revije!