Naše delo na kratko

DOPPS je neodvisna in neprofitna slovenska stanovska ornitološka organizacija, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in na področju raziskovalne dejavnosti. S široko mrežo več kot 500 usposobljenih prostovoljcev, 1000 članov in 31 zaposlenih delamo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe.