Prostovoljstvo na DOPPS

Prostovoljstvo je družbeno koristna in brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k napredku in izboljšanju kakovosti življenja v družbi. Prek te plemenite geste posamezniki izkazujejo zaupanje instituciji, v kateri delujejo, in predanost njenemu poslanstvu.

Številni člani društva, pa tudi nečlani, so z nesebičnim trudom, ki ga izkazujejo kot prostovoljci, nepogrešljivi pri uresničevanju dejavnosti DOPPS. V letu 2018 je tako na primer na društvu 878 ljudi opravilo 13.947 ur prostovoljnega dela, ki je večinoma potekalo na področju strokovnih terenskih popisov ptic, izobraževanja javnosti in naravovarstvenih delovnih akcij. Od leta 2011 ima DOPPS tudi status prostovoljske organizacije.

Pridružite se nam in spremljajte dogodke na
Oglasni deski prostovoljnega dela!

Zakaj postati prostovoljec pri DOPPS?

Z organiziranimi prostovoljnimi dejavnostmi neposredno prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Z nesebičnim doprinosom, ki vam bo prinesel veliko osebnega zadovoljstva, lahko skupaj z nami tudi vi naredite nekaj koristnega za naravo in za širšo družbo. Vsakdo je dobrodošel!

Nove ornitološke skupine na Kitajskem

Terenski popisi in pomoč pri raziskovalnem delu
Z rezultati sistematičnega spremljanja velikosti populacij posameznih vrst ptic in raziskavami njihove biologije pridobivamo dragocene podatke in vpogled v stanje njihovih populacij pri nas. Tako lahko argumentirano vplivamo na ohranitev njihovih življenjskih okolij in načrtujemo naravovarstvene ukrepe.
foto: Tomaž Mihelič
Nove ornitološke skupine na Kitajskem

Izobraževanje in promocija
Z različnimi izobraževalnimi dejavnostmi pri udeležencih naših dogodkov, še posebno pri mladih, krepimo naravovarstveno zavest in čut do sonaravnega bivanja. V ta namen naši prostovoljci izvajajo številna tematska predavanja, vodene izlete, raziskovalne tabore in pripravljajo promocijske stojnice.
foto: Gregor Bernard
Nove ornitološke skupine na Kitajskem

Delovne akcije
Vsako leto organiziramo številne delovne akcije na terenu, s katerimi neposredno skrbimo za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. Z različnimi prostovoljnimi delovnimi akcijami skrbimo tudi za razvoj in nadgradnjo delovanja društva.
foto: arhiv DOPPS

Kako se nam pridružite?

Na društvu si za vsakega prostovoljca prizadevamo najti primerno delo, ki poteka v skladu s poslanstvom društva in sposobnostmi posameznika. Pri nas ste toplo dobrodošli prostovoljci različnih predhodnih izkušenj in spretnosti. Prek dela pri nas jih boste uporabili in razvijali v pomoč drugim. Delo na DOPPS je lahko tudi priložnost za izvajanje obvezne šolske in študijske prakse.

Prosimo vas, da možnosti za delo spremljate na Oglasni deski prostovoljnega dela ali pa nas osebno kontaktirate prek društvenega naslova dopps@dopps.si. Sodelujete lahko tudi pri organizaciji in izvedbi številnih aktivnosti, ki jih na lokalnem nivoju po vsej Sloveniji izvajajo sekcije DOPPS.