Knjižnica DOPPS

Knjižnica DOPPS je edina specialna knjižnica za ornitologijo v Sloveniji. Hranimo knjige, revije, elektronske nosilce podatkov in druga gradiva z vseh strokovnih področij, povezanih s pticami. Zbiramo tudi publikacije s področij varstva narave in okolja, različnih skupin živali, botanike, gozdarstva, kmetijstva in drugih pomembnih tem, povezanih z delovanjem DOPPS.

Zbirko z novimi naslovi razširjamo preko nakupov, daril, zapuščin, recenzijskih izvodov in izmenjav. Večino od 260 različnih revij v knjižnico prejmemo z izmenjavo društvene revije Acrocephalus. DOPPS je tako v stiku z vodilnimi svetovnimi in lokalnimi organizacijami iz vsega sveta. Fond knjižnice trenutno obsega okrog 3.000 enot knjižnega gradiva in 12.000 enot serijskih publikacij.

Knjižnica je namenjena članom društva, prostovoljcem in zaposlenim ter različnim zunanjim uporabnikom. Trenutno je mogoča le izposoja v čitalnico.