Monitoringi DOPPS

Na društvu z namenom spremljanja stanja populacij ptic in njihovih bivališč izvajamo monitoringe, ki potekajo po standardiziranih in mednarodno primerljivih metodah. S podatki monitoringov imamo kvaliteten in verodostojen vpogled v stanje in dinamiko populacij ptic v Sloveniji, kar nam omogoča analize vplivov in primerjave z drugimi državami.

To obsežno vsakoletno delo ne bi bilo mogoče brez pomoči več kot 300 usposobljenih prostovoljcev, ki delujejo v društvu.