Ekološke raziskave ptic

Uspešno varstvo ptic ni mogoče brez dobrega poznavanja njihove ekologije. Razumeti moramo, kaj vse vpliva na preživetje in smrtnost ptic ter na njihove selitve. Preden bo prepozno moramo dognati vzroke za upadanje populacij ogroženih vrst, med katerimi so mnogokrat dejavnosti človeka. Na podlagi takšnega znanja razvijamo in preizkušamo ukrepe ter upamo, da nam bo z njimi uspelo vsaj delno zaustaviti biodiverzitetno krizo, ki je ena od največjih kriz, s katerimi se danes spopada človeštvo.

Strokovnjaki DOPPS na najpomembnejših varstvenih območjih v Sloveniji izvajamo ekološke raziskave izbranih vrst ptic. Ptice, ki jih vzamemo pod drobnogled, so ekološko specializirane in indikatorske vrste značilnih ekosistemov, kot so nižinske reke, morje ali kmetijska kulturna krajina.