Publikacije

Publicistična dejavnost je že vse od ustanovitve društva zelo pomemben del naše dejavnosti. Na teh straneh boste našli publikacije društva z najrazličnejšo tematiko. Uredili smo jih tako, da so vam na voljo za brezplačen prenos.

Acrocephalus
Znanstvena revija DOPPS izhaja od leta 1980.

Svet ptic
Poljudna revija DOPPS na temo ptic in varstva narave.

Publikacije DOPPS
V rubriki smo zbrali monografije, zbornike, brošure, zloženke, biltene, plakate, letna poročila o delu DOPPS in druge publikacije.

Strokovna poročila
Poročila o rezultatih strokovnih študij, naravovarstvene eksperzite in priporočila DOPPS.