Izobraževanje

Izobraževanje je zelo pomembna dejavnost društva, ki ima ključno vlogo pri pridobivanju znanja in širjenju zavesti o pomenu ohranjanja narave in varstva okolja v družbi.

Izobraževanje otrok in mladih

  • 3_1_iwc_hrvoje_orsanic_

    Ptice in varstvo narave v šoli

    Na društvu v sodelovanju s šolami izvajamo vrsto izobraževalnih dejavnosti in v pomoč učiteljem in drugim pedagoškim delavcem razvijamo metode za uporabo védenja o pticah pri doseganju vzgojnih in izobraževalnih ciljev.
  • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

    Mladi

    Zainteresirani mladi se lahko vključijo v različne aktivnosti kot so raziskovalni tabori, izleti, srečanje mladih ornitologov in projekti, ki jih organizira mladinska sekcija DOPPS.

Izobraževanje odraslih

Velik poudarek namenjamo tudi izobraževanju odraslih. Vsako leto s pomočjo naših prostovoljcev organiziramo več kot 100 brezplačnih strokovnih predavanj in izletov po Sloveniji in v tujini. Za člane društva pripravljamo različne kreativne delavnice in tečaje, na katerih lahko udeleženci med drugim poglobljeno spoznavajo ptice v različnih življenjskih okoljih in se urijo v njihovem prepoznavanju.

Aktualne dogodke objavljamo v Napovedniku.