Storitve

DOPPS je neprofitna in nevladna organizacija. Poleg naših temeljnih raziskovalnih, naravovarstvenih in izobraževalnih dejavnosti, ki jih izvajamo, opravljamo tudi storitve v skladu z našim poslanstvom.

Nudimo vam:

  • Strokovno vodenje ornitoloških ekskurzij in naravoslovnih dnevov v naravnih rezervatih ali drugod po Sloveniji in strokovna predavanja z ornitološkega ali naravovarstvenega področja za različne ciljne skupine (predšolski otroci, učenci, dijaki, študentje, kmetje, splošna javnost in drugi).
  • Izvedbo delavnic za različne ciljne skupine, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela za pridobitev posebnih ornitoloških znanj (prepoznavanje ptic, prepoznavanje ptičjega petja, raziskovalne metode v ornitologiji, uporaba ptic v pedagoškem delu, izdelovanje gnezdilnic in krmilnic itd.).
  • Izvedbo raziskav s področja ornitologije in varstvene biologije (inventarizacije avifavne na majhnih in velikih območjih, strokovno vrednotenje vpliva načrtovanih posegov na ptice, raziskave posameznih vrst, druge aplikativne in ekološke raziskave).
  • Strokovno pomoč in svetovanje v primerih reševanja vseh naravovarstvenih problemov v zvezi s pticami.
  • Objavo oglasov v društvenih publikacijah (poljudna revija Svet ptic, strokovna revija Acrocephalus in druge) in na spletni strani.
  • Naročilo na periodične publikacije DOPPS in dobavo večjih količin izvodov revij in publikacij DOPPS ter drugih društvenih izdelkov.
  • Različne oblike poslovnega sodelovanja in vaše promocije z društvom.
Kontakt
DOPPS
dopps@dopps.si
01 426 58 75
041 712 796