Naravni rezervati

Upravljanje naravnih rezervatov je zelo učinkovit način varstva narave. Ustanavljamo jih z namenom ohranjanja biotske pestrosti in varovanja naravnih in kulturnih virov. Zaradi človekovih posegov v naravo namreč izgubljamo edinstvena življenjska okolja, s tem pa upada tudi številčnost živalskih in rastlinskih vrst.

Naravni rezervati po Sloveniji so zelo priljubljeni med vedno večjih številom obiskovalcev. Ta območja imajo pomembno izobraževalno vlogo in so centri kvalitetnega prikaza narave, promocije naravovarstva in trajnostne rabe naravnih virov, oddiha in zdravega načina življenja. Z vključevanjem lokalnega prebivalstva v različne vidike upravljanja in trženja domačih proizvodov pa so rezervati tudi pomembni nosilci lokalnega razvoja in ekonomije.

Naša vizija je vzpostaviti čim več naravnih rezervatov, ki bi uresničevali vse zgoraj opisane funkcije – varstvo narave, izobraževanje, raziskovanje in lokalni razvoj.

Vzpostavljanje rezervatov je kompleksno delo, ki je po navadi bolj kot od strokovnih dejstev odvisno od vprašanj lastništva zemljišč, sredstev za vzpostavitev in lokalnih razmer ter ne nazadnje sreče. Pri tem našem prizadevanju bomo veseli vsake vaše pomoči!

Dobrodošli v naravnih rezervatih v upravljanju DOPPS!

NR_SkocjanskiZatok_Link_760x150 NR_IskiMorost_Link_760x150

NR_OrmoskeLagune_Link_760x150