Oblikovanje podobe reke z renaturacijami

V Avstriji na zgornji Dravi že vrsto let z renaturacijami – odstranjevanjem kamnometov in odpiranjem rokavov – oblikujejo podobo reke. V ponedeljek, 14. 4. 2014, smo se na terenu seznanili z rezultati njihovih del.

V Avstriji na zgornji Dravi že vrsto let z renaturacijami – odstranjevanjem kamnometov in odpiranjem rokavov – oblikujejo podobo reke. Pri tem je za nas zanimivo predvsem to, da so na območjih Natura tovrstne ureditve prednostne, saj je tukaj glavni cilj varstvo biodiverzitete. Ko bi le tako bilo tudi pri nas.

Klaus Michor, dolgoletni idejni in izvedbeni vodja renaturacij na Dravi, direktor podjetja Revital, se je prijazno odzval našemu vabilu in za večjo skupino iz Slovenije organiziral ekskurzijo. V ponedeljek, 14. 4. 2014, se nas je 17 obiskovalcev – predstavnikov Agencije RS za okolje, Vodnogospodarskega biroja Maribor, Vodnogospodarskega podjetja Ptuj, Zavoda RS za varstvo narave in DOPPS – v živo seznanilo z rezultati njihovih del na terenu in imeli smo kaj videti.

Kilometri odstranjenih bočnih utrditev, široka reka, gola prodišča in visoke naravne peščene stene govorijo sami zase. S tem dosegajo tudi izvrstno protipoplavno varnost, v sklopu teh posegov pa so izvedli številna lokalna zavarovanja brežin, kmetijskih zemljišč in objektov, vendar s prečnimi vkopanimi zaščitnimi objekti, posebej razvitimi za ta namen. Naravovarstveno delo že dolgo prepoznavajo vsi tamkajšnji župani kot bistveno za turistični razvoj regije in ga močno podpirajo.

Hvaležni smo Klausu, ki nam je z obilico časa in dobre volje iz svojih bogati dolgoletnih izkušenj odgovarjal na naša številna vprašanja, jeseni letos namreč v okviru projekta LIVEDRAVA začnemo z odpiranji rokavov na Dravi tudi sami.

Več o aktivnostih kolegov v Avstriji na: www.life-drau.at

Več fotografij si lahko ogledate na FB strani društva: www.facebook.com/pticeDOPPS