Slavnostna otvoritev ornitološke opazovalnice

V petek, 14. oktobra 2016 smo skupaj z Mestno občino Ptuj na desnem bregu Ptujskega jezera otvorili novo ornitološko opazovalnico. Slavnostni govorniki na prireditvi so bili ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen, župan Mestne občine Ptuj, g. Miran Senčar, predsednik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije g. Rudolf Tekavčič in dr. Damijan Denac, vodja projekta LIVEDRAVA ter direktor DOPPS. Ornitološka opazovalnica je bila zgrajena s pomočjo evropskih in slovenskih sredstev v okviru projekta »Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji«, z akronimom LIVEDRAVA, LIFE11 NAT/SI/882.

Projekt LIVEDRAVA, katerega glavni cilj je s konkretnim naravovarstvenim delom, raziskovanjem in izobraževanjem ohraniti ogrožene vrste ob Dravi in njihove življenjske prostore, se je začel septembra 2012 in bo trajal do konec leta 2017. Številne projektne aktivnosti, med katerimi je bila tudi postavitev ornitološke opazovalnice ob Ptujskem jezeru, se izvajajo na območju Drave, med Mariborom in Središčem ob Dravi. Ornitološka opazovalnica je bila dokončana avgusta 2016, v sodelovanju Mestne občine Ptuj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Opazovalnico je zasnoval Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., izvajalec gradbenih del pa je bilo Komunalno podjetje Ptuj d.d.. Opazovalnica omogoča izvrstno spoznavanje in opazovanje ptic, predvsem kolonijo navadnih čiger (Sterna hirundo) in črnoglavih galebov (Larus melanocephalus). V opazovalnici so nameščene tudi določevalne table in preglednice ptic na Ptujskem jezeru.

DOPPS in Mestna občina Ptuj vidita novonastalo ornitološko opazovalnico kot pomemben prispevek k turistični in izobraževalni ponudbi ter splošnem razvoju občine.