Mladi bodo ob Ptujskem jezeru raziskovali navadno čigro

Letošnji Mladinski ornitološki raziskovalni tabor ČIGRA 2019 bo prav poseben, saj bo združil mlade ornitologe iz Slovenije in Hrvaške.

Letos je tabor vključen v čezmejni Interreg projekt »ČIGRA«, katerega namenjen je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. 28 mladih iz vse Slovenije in Hrvaške bo med drugim spoznavalo, kako lahko z rednim spremljanjem številčnosti ptic, kot tudi s konkretnimi naravovarstvenimi akcijami pripomoremo k ohranjanju rečnega življenjskega prostora in njegovih prebivalcev. Na taboru se bomo še posebej posvetili raziskovanju kolonije navadne čigre na Ptujskem jezeru. Raziskovalno delo na taboru bo potekalo v skupinah, ki jih bodo vodili izkušeni ornitologi. Ob koncu tabora bodo mladi ornitologi analizirali dobljene podatke ter rezultate svojega dela predstavili javnosti, s čimer bodo prispevali k širjenju znanja in osveščanju na tem področju.

Vabimo vas, da se nam pridružite na zaključni predstavitvi dela na taboru, ki bo v nedeljo, 7. julija 2019, ob 14. uri v prostorih Osnovne šole Breg, Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj.