Sežiganje dreves ne bo rešilo podnebja

Ob besedni zvezi obnovljivi viri, verjetno pomislite na solarne panele in vetrne turbine. Na načine pridobivanja čiste energije, z izkoriščanjem naravnih virov, brez ogljičnega odtisa.

V resnici pa v Evropi več kot polovica vsega, čemur pravimo energija iz obnovljivih virov, prihaja iz sežiganja lesa in poljščin.

To pomeni, da v imenu ukrepov proti podnebnim spremembam, sežigamo biomaso, kljub temu, da s tem povečujemo količine izpustov.

To prevaro omogoča EU zakonodaja, ki podpira obnovljive vire; Direktiva o energiji iz obnovljivih virov. Zakon poleg dobrih primerov izrabe obnovljivih virov energije namreč spodbuja države članice tudi k temu, da odslužene termoelektrarne na premog prestrukturirajo v sežigalnice lesa.

Količina nastalega ogljikovega dioksida je pri sežigu lesa celo višja, kot pri fosilnih gorivih, obenem pa lahko pogozdovanje traja več desetletij. Tovrstne termoelektrarne imajo pravico do oznake obnovljivi vir energije in to kljub temu, da sežigajo drevesa, iz dragocenih habitatov, lahko celo uvožena iz tujine.

Vendar to še ni vse …

Ker je sežiganje dreves in poljščin v EU zakonsko sodi v skupino obnovljivih virov energije in tistih z nevtralnim ogljičnim odtisom, so tovrstni načini pridobivanja energije upravičeni do subvencij in tako se iz davkoplačevalskih denarnic v žepe onesnaževalcev vsako leto natečejo milijarde evrov.

Prav ste prebrali! Trenutno v imenu boja proti podnebnim spremembam s subvencijami sofinancirajo tako uničevanje gozdov in življenjskih okolij kot tudi povečanje onesnaženosti zraka ter pogostejše pojavljanje dihalnih bolezni.

Vendar se proti tej norosti lahko borimo! Evropska komisija pričakuje, da bomo državljani do torka, 9. 2. 2021 izrazili svoje mnenje o zakonu, ki legalizira in omogoča tovrstni absurd.

Več kot se nas odzove, boljše so možnosti, da dosežemo spremembe v zakonodaji.

Strokovnjaki s področja gozdarstva in podnebja so pripravili preprosto sporočilo, ki nam ga lahko pomagate posredovati Evropski komisiji: ne sežigajte gozdov in hrane za energijo. #StopFakeRenewables!

Hvala.