Evropski parlament glasoval za sprejem Uredbe o obnovi narave

Včeraj je Evropski parlament s solidno večino izglasoval Uredbo o obnovi narave (ang. Nature restoration law) in tako Evropi dal zgodovinsko priložnost, da s skupnimi napori v naše življenje vrnemo izgubljeno naravo. V obdobju, ko našo celino pretresajo poplave, suše in požari, bo ta uredba Evropejcem zagotovila varnejšo in bolj zdravo prihodnost, saj bo pomembno prispevala k blaženju učinkov podnebnih sprememb, k dolgoročni prehranski varnosti, čisti pitni vodi in kakovostnemu ozračju.    

Predlog uredbe, ki ga je Evropska komisija objavila junija 2022, je bil predmet dolgotrajnih pogajanj med evropskimi institucijami in v trilogu med Komisijo, Svetom in Parlamentom je bil v začetku lanskega novembra vendarle sprejet politični dogovor o njeni končni vsebini. Uredba je bila po eni strani ves čas tarča različnih interesnih skupin, ki so si neusmiljeno prizadevale za njeno razgradnjo ali celo popolno zavrnitev, po drugi strani pa je prejela podporo več kot enega milijona prebivalcev EU, ki se zavedamo, da brez ohranjene narave za naše skupnosti ni prave prihodnosti. Z velikim olajšanjem smo prejeli vest, da Evropski parlament danes naših glasov ni preslišal.

Uredba predstavlja ključen zakonodajni okvir za izvajanje Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vračanje narave v naše življenje, ki v središče postavlja obnovo vseh ključnih evropskih ekosistemov. Do leta 2030 bo tako treba vzpostaviti konkretne ukrepe za obnovo biodiverzitete gozdov, rek in jezer, kmetijske krajine, urbanih okolij in morij na vsaj 20% površine kopnega in 20% površine morja v EU, do leta 2050 pa v vseh ekosistemih, ki so potrebni obnove. Svoj prispevek k temu cilju bodo države članice začrtale v nacionalnih načrtih obnove, v katerih bodo opredelile konkretna območja in ukrepe na teritorijih svojih držav. 

Uredba bo stopila v veljavo po formalnem priznanju s strani držav članic, ki ga pričakujemo marca ali aprila letos. Na DOPPS-u bomo spremljali proces izvajanja uredbe in po lastnih močeh in možnostih prispevali k njeni uveljavitvi na nacionalnem nivoju.

Pomembno vlogo za sprejem tega prelomnega zakona je s kampanjo #RestoreNature odigrala koalicija mednarodnih nevladnih organizacij za varstvo narave: BirdLife Europe, ClientEarth, World Wildlife Fund (WWF EU) in European Environmental Buro (EEB). Ob včerajšnji zmagi so podali tole izjavo: »Uredba o obnovi narave je že ves čas veliko več kot zakonodaja za obnovo narave. Je simbol, da se Evropa lahko in se tudi bo zavezala k boju za ohranitev našega planeta. Olajšani smo, da so evropski poslanci poslušali dejstva in znanost in se niso vdali populizmu in zastraševanju. Zdaj pozivamo države članice, da sledijo njihovemu zgledu in sprejmejo ta prepotrebni zakon za vračanje narave v Evropo.«