Dragocenost visokodebelnih biserov

sporazum o skupnem sodelovanju v mreži za ohranitev travniških sadovnjakov

sporazum o skupnem sodelovanju v mreži za ohranitev travniških sadovnjakov

V petek, 20. 6. 2014, smo na Goričkem v Budincih podpisali sporazum o skupnem sodelovanju v mreži za ohranitev travniških sadovnjakov.

Do podpisa je prišlo v okviru projekta Upkač ob zavedanju, da moramo z aktivnostmi za ohranitev teh biserov biodiverzitete nadaljevati in izkoristiti sinergijo in znanje partnerjev, podpisnikov sporazuma.

Besedilo sporazuma se glasi: »Spodaj podpisani partnerji prepoznavamo skupen interes pri ohranjanju ter oživljanju visokodebelnih travniških sadovnjakov. Enotni smo si v ugotovitvi, da je njihov pomen za ohranjanje tradicionalne kulturne krajine izrednega pomena zlasti v biotski, estetski, naravovarstveni ter socialni funkciji. Partnerji se strinjamo, da bomo sodelovali kot skupna mreža z namenom ohranjanja in oživljanja visokodebelnih travniških sadovnjakov. Prizadevali si bomo za skupne aktivnosti s področja promocije, usposabljanja, izobraževanja in trženja visokodebelnih travniških sadovnjakov in njihovih produktov.« 

Podpisniki smo bili: Nacionani park Risnjak (Miljenko Gašparac, ravnatelj), Javni zavod Kozjanski regijski park (Hrvoje Teo Oršanič, direktor), Nacionalni park Őrség (Tibor Markovics, ravnatelj), Javni zavod Krajinski park Goričko (Bernard Goršak, direktor), Javni zavod Krajinski park Kolpa (Boris Grabrijan, direktor), ARGE Streuobst (Christian Holler, direktor), Razvojna agencija Slovenska krajina (Andrea Kovacs, predsednica), DOPPS (Damijan Denac, direktor).

Simbolika ob podpisu je bila nezanemarljiva - sporazum smo podpisali v matičnem visokodebelnem sadovnjaku v Budincih, točno med podpisom pa se je sredi belega dneva oglasil veliki skovik - ali je naznanil drugačne, boljše čase, tradicionalne kulturne krajine?


Več o ekoloških raziskavah velikega skovika in smrdokavre, ki jih izvajamo na Goričkem.

Fotografije si lahko ogledate na FB strani društva.