Acrocephalus

V teh dneh je izšla številka 166/167 društvene revije Acrocephalus.

Acrocephalus, 2015, letnik 36, številka 166-167Naslovni članek predstavlja izsledke sploh prve ekološke raziskave o smrdokavri Upupa epops v Sloveniji. Številčnost te karizmatične vrste kulturne krajine upada, brez dobrega poznavanja njenih ekoloških zahtev pa je nemogoče zasnovati učinkovite varstvene ukrepe. Na Goričkem so se smrdokavre prehranjevale pretežno z bramorji Gryllotalpa gryllotalpa, ključni prehranjevalni habitati pa so pokošeni travniki, travnata dvorišča ter kolovozi.

V obročkovalskem poročilu za leto 2014 so povzeti podatki o 62,275 pticah, obročkanih v Sloveniji in številnih najdbah tujih ptic v Sloveniji in slovenskih ptic na tujem. Kmečko lastovko Hirundo rustica so ujeli več kot 5000 km daleč v Demokratični republiki Kongo, kosec Crex crex, obročkan med gnezditvijo leta 2013 na Planinskem polju pa je bil leto kasneje ujet na Češkem.

V kratkem članku so predstavljene redke vrste ptic z območja današnje Slovenije, ki so shranjene v zbirki Universalmuseum Joanneum v Gradcu na avstrijskem Štajerskem. Večino od njih sta prispevala brata Reiser, kar je dobra priložnost, da s polic ponovno vzamete prelomno delo Otmarja Reiserja o pticah Maribora in okolice, ki je prosto dostopno na spletu.

Redkokdo je spomladi 2015 lahko spregledal rdečenoge postovke Falco vespertinus. Ta sicer redna spomladanska selivka se je lansko pomlad v Sloveniji pa tudi drugod po Evropi pojavlja v nadpovprečno velikem številu. S skupnimi močmi in uporabo spletne baze podatkov smo uspeli rekonstruirati potek invazije in podati oceno, koliko teh ptic se je odselilo čez naše kraje: 3910–4370!

Acrocephalus, 2015, letnik 36, številka 166/167 (pdf)

Želimo vam prijetno branje!