Vodeni ogledi v Škocjanskem zatoku v letu 2016

Čeprav smo se nadejali, da bo odprtje na novo urejenega Škocjanskega zatoka privabilo veliko število obiskovalcev, je njihov obisk krepko presegel vsa naša pričakovanja.

Od odprtja, 2. marca 2016, pa do vse do konca novembra 2016, se je v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok zvrstilo na stotine obiskovalcev, ki so si rezervat lahko ogledali tako samostojno kot v okviru različnih vodenih ogledov, pripravljenih s strani upravljavca. Novica o odprtju je očitno segla daleč izven lokalnega območja in tako pripomogla, da smo letos na vodenih ogledih zabeležili preko 7.200 obiskovalcev, od najmlajših otrok iz vrtca do osnovnošolskih učencev, dijakov, študentov, članov raznih društev, javnih zavodov in organizacij ter upokojencev.

V okviru vzgojno-izobraževalnih skupin so bili najštevilčnejši učenci osnovnih šol , foto: Bojana Lipej

V okviru vzgojno-izobraževalnih skupin so bili najštevilčnejši učenci osnovnih šol , foto: Bojana Lipej

V okviru vzgojno-izobraževalnih skupin so bili najštevilčnejši učenci osnovnih šol (2.267 ali 31%), dijakov je bilo nekaj manj (1.163 ali 16%) in študentov 296 ali 5%; pri drugih ciljnih skupinah pa so prednjačili obiskovalci iz raznih društev, javnih zavodov in strokovnih organizacij (1.822 ali 25%) ter upokojenci (972 ali 14%). Vse bolj številčna skupina obiskovalcev postajajo mlade družine z otroci kar nas izredno veseli in zanje v bodoče pripravljamo nekaj novosti v okviru celotne ponudbe rezervata.

Več kot očitno je, da Škocjanski zatok ne privablja le ornitologe, naravoslovce in vzgojno-izobraževalne skupine ampak zelo raznoliko množico ljudi, ki na tem območju najdejo nove možnosti svojega udejstvovanja. Verjamem, da bodo med njimi mnogi postali zagovorniki in zavezniki varovanja in ohranjanja Škocjanskega zatoka za naše prihodnje rodove.

Bojana Lipej, koorinatorka izobraževanja v NR Škocjanski zatok

BI TUDI VI RADI DOŽIVELI IZJEMNOST
ŠKOCJANSKEGA ZATOKA?

Naravni rezervat Škocjanski zatok skriva na tisoče čudes, ki jih lahko spoznate s pomočjo pestre ponudbe, ki jo nudimo obiskovalcem. Pri nas lahko z vsemi čuti doživite izjemnost sredozemskega močvirja.

Več na: www.skocjanski-zatok.org/ponudba/