STRNJENO ZNANJE O VSEH SLOVENSKIH GNEZDILKAH

Letošnje leto je nedvomno zaznamoval izid Atlasa ptic Slovenije, v katerem so podrobno predstavljene vse slovenske gnezdilke.

Glavni urednik Atlasa ptic Slovenije Tomaž Mihelič (v sredini) skupaj z direktorjem DOPPS Damijanom Denacom (na desni) in predsednikom DOPPS Rudijem Tekavčičem (na levi). (Foto: Alen Ploj)

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je 6. maja ob svoji 40-letnici obstoja (ustanovljeno 1979) izdalo temeljno nacionalno strokovno ornitološko delo – Atlas ptic Slovenije.

Terenski del priprave atlasa je trajal 15 let. V letih 2002-2017 so slovenski ornitologi sistematično popisali območje celotne države, pri čemer so zbrali čez 350.000 podatkov opazovanj ptic. Pri popisih je sodelovalo 632 prostovoljcev.

Podatke smo obdelali z najsodobnejšimi analitičnimi metodami in za vsako gnezdilko izdelali karto razširjenosti, za pogoste pa tudi karto gostot. Prikazani so tudi višinski grafi in karta razlik razširjenosti. Za vsako vrsto smo pripravili izčrpno besedilo, ki pojasnjuje pomen podatkov in obravnava razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in ekologijo vrste pri nas.

Pri pisanju besedil je sodelovalo 44 strokovnjakov, vsa besedila so strokovno recenzirana. V atlasu je obdelanih 239 vrst ptic, od tega jih 228 v Sloveniji gnezdi.

Atlas ptic Slovenije je monografija na 604 straneh. Krasi jo 280 odličnih fotografij, ki jih je prispevalo 53 fotografov. Atlas je izkaz, da je slovenska ornitologija na nivoju najnaprednejših držav. Hkrati je izkaz izjemne predanosti članov društva ter sodelavcev na področju raziskovanja in varstva ptic in narave.

DOPPS_Sporočilo za javnost ob izidu knjige Atlas gnezdilk Slovenije, 9.5.2019

Utrinek iz predstavitvene slovesnosti predstavitve novega Atlasa ptic Slovenije. (Foto: Alen Ploj)