Podnebne spremembe

Hitro zmanjševanje biotske pestrosti po vsem svetu in podnebne spremembe sta najpomembnejša antropogeno nastala okoljska izziva, s katerima se spoprijema današnja družba. Številne znanstvene raziskave kažejo, da podnebne spremembe že sedaj vplivajo na biotsko pestrost. Zaradi vzajemnega delovanja podnebnih sprememb in drugih velikih groženj, kot je izguba bivališč, pa bodo do konca stoletja spremembe podnebja in njihove posledice verjetno poglavitni razlog za izgubo biotske pestrosti in spremembe ekosistemskih storitev na svetovni ravni.

GlasnikiPtice so pomembni glasniki naravnega sveta. Omogočajo nam vpogled v to, kako podnebne spremembe ogrožajo vrste, življenjska okolja in ljudi po vsem svetu. Izsledki stotin znanstvenih raziskav izkazujejo, da podnebne spremembe že sedaj ogrožajo ekosisteme, tveganja pa se bodo z nadaljnjim segrevanjem še stopnjevala.

Slabo načrtovani odzivi ljudi lahko še povečajo posledice podnebnih sprememb. Ukrepi za blaženje in prilagajanje
podnebnim spremembam, ki temeljijo na ohranjanju ekosistemov, pa po drugi strani pomagajo tako ljudem kot naravi.

Ptice nam pomagajo, da se povežemo z naravo in razumemo učinke podnebnih sprememb. Pošiljajo nam pomembna sporočila:

  • Zmanjšajte emisije.
  • Pomagajte vrstam in ekosistemom pri prilagajanju.
  • Vlagajte v rešitve, ki temeljijo na varstvu narave.
  • Ukrepajte zdaj.