Naravoslovni dnevi

Na društvu v sodelovanju s šolami izvajamo naravoslovne dneve, s katerimi mladim predstavimo ptice in pomen ohranjanja narave ter jim omogočimo, da oboje spoznajo tudi prek osebne izkušnje. Letno je v program vključenih čez 3.500 udeležencev, večinoma učencev in dijakov, pa tudi predšolskih otrok in študentov.

Za vas lahko organiziramo naravoslovni dan, krajše vodenje ali predavanje:

V naravnem rezervatu

Skupina pod vodstvom vodnika na urejenih učnih poteh s tablami in opazovalnicami spoznava ptice mokrišč, travišč in mejic, njihove prilagoditve na okolje ter pomen in načine varstva ptic in različnih življenjskih prostorov.

NR_OrmoskeLagune_Link_244x244NR_IskiMorost_Link_244x244NR_SkocjanskiZatok_Link_244x244

V okolici šole

Ptice je mogoče spoznavati tudi v šoli in njeni bližnji okolici. Obisk ornitologa na vaši šoli je dobrodošla popestritev učnega procesa ter velika spodbuda mladim raziskovalcem in članom naravoslovnega krožka. Dogovorite se lahko za predavanje, opazovanje ptic na terenu ali oboje.

Opazovanje ptic okoli šole

Opazujemo različne vrste ptic v naseljih, spoznamo načine opazovanja ptic in kako jih ločimo med seboj, določamo ptice s pomočjo preprostih ključev in pri tem uporabljamo optične pripomočke.

Predavanje v šoli

  • Ptice okoli šole
    S pomočjo slik in zvokov predstavimo najznačilnejše ptice, ki jih lahko opazimo v okolici naših bivališč, ptice različnih umetno ustvarjenih življenjskih prostorov, opazovanje ptic ob krmilnici in gnezdilnici, ptice selivke, ogroženost ptic in načine, kako jim lahko pomagamo, …
  • Ogrožene ptice in varovanje narave
    Spoznamo najbolj ogrožene ptice in njihove življenjske prostore, kaj so vzroki za njihov upad, zakaj je pomembno njihovo ohranjanje, vlogo ptic v ekosistemu in načine ohranjanja ptic in narave s primeri iz naravnih rezervatov Škocjanski zatok, Iški morost in Ormoške lagune.

Program naravoslovnega dneva prilagodimo posamezni skupini. Ker je število izvedb in vodnikov omejeno, vas prosimo za čim zgodnejšo prijavo.

Kontakt
Tilen Basle
koordinator izobraževanja DOPPS
tilen.basle@dopps.si
01 426 58 75 (vsak delavnik med 8 in 14. uro)