#ProtectWater

Voda je življenje. Brez zdravih rek, jezer in mokrišč ni pitne vode, ni življenja. Evropske vodne vire ščiti evropska zakonodaja, vendar si mnogo nacionalnih vlad prizadeva oslabiti zakone. SKUPAJ jih moramo ustaviti.

V ČEM JE PROBLEM?

Po zadnjih podatkih kar 60% evropskih rek, potokov, jezer in mokrišč ni v dobrem stanju. Skozi generacije smo jih uničevali in onesnaževali, ter neodgovorno odvzemali velike količine vode.

Če bomo tako nadaljevali, bodo negativni učinki vidni povsod; od najmanjših, čisto vsakdanjih stvari, katere imamo za samoumevne, do celotnih industrijskih panog. Vplivalo bo tudi na nešteto vrst, ki za preživetje nujno potrebujejo vodne ekosisteme.

KDO JE KRIV?

Vsak je odigral svojo vlogo, vendar so naše vlade tiste, ki dopuščajo izkoriščanje naših rek, jezer in močvirij s trajnimi posledicami. Jezovi in druga infrastruktura (npr. za hidroenergijo, zaščito pred poplavami in plovbo) uničujejo naravni tok reke in onemogočajo reprodukcijo nekaterih vrst. Netrajnostno kmetijstvo onesnažuje in porabi velike količine vode.

Z evropsko vodno zakonodajo so se nacionalne vlade zavezale končati uničevanje vodnih virov, vendar danih obljub niso izpolnile. Še huje, sedaj želijo zakonodajo še oslabiti!

KAKŠNA JE REŠITEV?

Zavrteti čas nazaj in preprečiti poslabšanje rek ne bo mogoče brez močne zakonodaje. V Evropi imamo močan zakon, ki ščiti naše reke, jezera, mokrišča, potoke, somornico in podtalnico – Okvirno vodno direktivo. Slednja zagotavlja tudi, da so vodni viri v slabem stanju, najkasneje do leta 2027 obnovljeni in oživljeni.

Medtem, ko to berete, se številne nacionalne vlade trudijo oslabiti zakonodajo. To bi bila katastrofa za naše reke, jezera in mokrišča, od katerih smo vsi odvisni.

#ProtectWater

UKREPAJTE ZDAJ: povejte Evropski komisiji naj ohrani močno zakonodajo, ki ščiti naše vode!

SVET BREZ PIVA?

Veliko sestavin je potrebnih za izdelavo vašega najljubšega piva, a vse se začne s kvalitetno vodo. Na žalost kvaliteta evropskih vodnih virov strmo pada.

Evropski pravni okvir varuje reke, jezera, mokrišča, potoke in podtalnico. Zagotavlja, da države članice varujejo njihove vode in obnovijo, kar je že bilo uničeno. Leto 2027 je zadnji rok za izpolnitev ciljev Vodne direktive.

Medtem, ko to berete, se številne države članice trudijo oslabiti direktivo. MORAMO jih ustaviti! Povejte Evropski komisiji naj ohrani našo zakonodajo močno ter da SUHO, UMAZANO in LUKSUZNO PIVO ostanejo le del naše domišljije.

Zmaga! – Vsi za naravo, narava za vse

Te dni je čas za slavje! Evropska komisija je razglasila, da bo ohranila priljubljene zakone, ki ščitijo evropsko naravo – evropsko naravovarstveno zakonodajo. Trenutek veselja je rezultat več kot dveh let neutrudne kampanije, medtem ko je komisija pregledovala in v tišini odločala o usodi direktiv in vseh nas. Ves ta čas se je BirdLife družina trudila napraviti čim več hrupa – piski, petje, žvrgolenje, kričanje in čivkanje vseh partnerjev BirdLife je zagotovilo, da prav nobeden član kolegija komisarjev ni preslišal, kako zelo prebivalci EU cenijo naravo.

2016_9_12_all_for_nature_bli

© Dagmar Cohnen – www.darmar-cohnen.de

Skozi kampanijo Alarm za naravo (NatureAlert!) smo v BirdLife družini tesno sodelovali z drugimi naravovarstvenimi organizacijami (WWF, Friends of the Earth, EEB), na poti pa so nam pomagale številne druge skupine in posamezniki. Neverjetna podpora je prišla s strani številnih poslovnežev, poslancev evropskega parlamenta, okoljskih ministrov in znanstvenikov. Nesporno največji zaslužniki za zmago pa ste zagotovo vi, javnost!

Pred dvema letoma se je s pričetkom rušenja EU naravovarstvenih direktiv zdelo, da je bitka izgubljena, vendar se je v bran postavilo več kot pol milijona prebivalcev EU, ki so glasno izrazili podporo ohranitvi direktiv. Prav slednje je tisto, kar je napravilo spremembo! Rezultat ni bila le zmaga za naravo, temveč tudi za demokracijo ter celotno prihodnost Evrope.

Več o uspehu si lahko preberete v članku na spletni strani BirdLife International.