Lovci LD Tomišelj ponovno zasačeni pri izvajanju nezakonitega lova na obNaravnega rezervata Iški morostmočju

DOPPS je danes na okoljsko inšpekcijo podal prijavo zaradi nezakonitega lova na območju Naravnega rezervata Iški morost, kjer je lov prepovedan. Lovci LD Tomišelj so bili v nedeljo 20.10. dopoldne ponovno zasačeni, kako lovijo na območju prepovedi lova. Lov so izvajali kljub dejstvu, da sta bili na rezervatu prisotni dve skupini obiskovalcev.

Dve ločeni skupini opazovalcev ptic sta to nedeljo (20. oktobra) okrog desete ure in 40 minut dopoldne opazili večjo skupino – kakšnih deset – lovcev Lovske družine Tomišelj, ki so ob podpori treh lovskih psov izvajali lov na območju Naravnega rezervata Iški morost na Ljubljanskem barju.

Na območju rezervata je lov v celoti prepovedan.1 Rezervat je bil ustanovljen ob pomoči evropskih sredstev za varstvo narave s ciljem ohranjanja ogroženih travniških vrt ptic. Lov je bil na rezervatu prepovedan predvsem zaradi varnosti obiskovalcev, ki območje pogosto obiskujejo. Tudi to nedeljo se je na rezervatu zvrstilo nekaj 10 obiskovalcev.

Incident ima še večjo težo ob dejstvu, da gre za ponavljano dejanje. Lovci LD Tomišelj so bili pri podobnem prekršku zaloteni že jeseni 2011. Takrat je DOPPS zoper storilce podal prijavo na ustrezne inšpekcijske službe. O ukrepih nismo bili obveščeni.

DOPPS je o nezakonitem dejanju nemudoma obvestil policijo, ki je na mestu samem opravila razgovore s storilci in pričami in napravila uradne zabeležke.

Danes je DOPPS podal prijavo še na pristojno okoljsko inšpekcijo. Inšpekciji smo posredovali podroben opis dogajanja in jo pozvali, da storilce zaradi ponavljanja nezakonitega lova obravnava strožje. Inšpekciji smo tudi predlagali, da zoper storilce poda kazensko ovadbo zaradi nezakonitega lova.

Zakon o divjadi in lovstvu določa, da se posameznik, ki lovi na površinah, ki so izločene iz lovne površine, kaznuje z globo od 420 do 1200 EUR. Kazenski zakonik določa, da se storilec kaznivega dejanja nezakonitega lova kaznuje z denarno kaznijo oz. zaporom do šestih mesecev, oz. do enega leta, če je dejanje storjeno v skupini.

Konec sporočila!

 

Za dodatne informacije pokličite:

  • Damijan Denac, direktor DOPPS: 051 606 835
  • Tomaž Jančar, varstveni ornitolog: 041 750 275


1
Tako določa Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje.