Usklajevalni sestanek o širitvi seznama lovnih vrst ptic veliko razočarjanje

Včeraj je kmetijsko ministrstvo izpeljalo usklajevalni sestanek, ki naj bi bil namenjen argumentirani obravnavi vseh predlogov za spremembo seznama lovnih vrst. Predsedujoči sestanku, Jošt Jakša, ki je tudi sam vpliven lovec, je predstavnikom lovskega interesa namenil nesorazmerno več časa za razpravo in je preprečil vsak poskus vsebinskega soočenja argumentov.

Včeraj je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izpeljalo dolgo pričakovani usklajevalni sestanek glede sprememb seznama lovnih vrst divjadi. Ta sestanek je ministrstvo napovedalo že februarja letos, ko so iz lovskih vrst prišle pobude, da bi med lovno divjad uvrstili 8 zavarovanih vrst ptic, med njimi več močno ogroženih. Namen sestanka je bil argumentirana obravnava vseh predlogov za spremembo seznama divjadi.

V DOPPSu smo pričakovali, da bo sestanek namenjen skrbnemu tehtanju argumentov. Zato smo neprijetno presenečeni nad načinom, kako je bil sestanek izpeljan.

Naše ključne pripombe so naslednje:

  • S strani ministrstva je sestanek vodil Jošt Jakša, sicer direktor direktorata za gozdarstvo lovstvo in ribištvo, ki je tudi sam vpliven član lovske organizacije; tu se pojavlja vprašanje navzkrižja interesov in ne vzbuja zaupanja, da bodo postopki vodeni nepristransko.
  • Predsedujoči Jakša je na dnevni red uvrstil štiri točke, s štirimi sklopi predlogov, ki so prišli iz lovskih vrst. Kljub temu, da je več organizacij za varstvo živali in narave predlagalo odpravo lova na nekatere vrste divjadi, Jakša te točke ni uvrstil na dnevni red. Na sestanku je predstavnik DOPPS opozoril na to pristranskost, vendar je Jakša spremembo dnevnega reda zavrnil.
  • Način vodenja sestanka ni omogočal razprave. Predsedujoči je vsaki organizaciji namenil 10 minut za predstavitev njenih stališč, ni pa dovolil vprašanj in tehtanja argumentov. Po uri in pol monologov je vsaki organizaciji dovolil še 3 minute za repliko, potem pa je sestanek na hitro zaključil, ne da bi dopustil soočenje argumentov za eno samo vsebinsko vprašanje.
  • Jakšev način vodenja sestanka je izrazito favoriziral predstavnike lovskega interesa. Čeprav je DOPPS zagotovil prisotnost 9 strokovnjakov za posamezne vrste ptic, je imel skupaj na voljo le 10 minut. Člani lovske bratovščine pa so skupaj nastopali več kot uro, vsak kot predstavnik druge organizacije. Pri tem je posebej sporno, da so nekateri lovske interese zastopali kot predstavniki organizacij, ki bi morale biti strokovno objektivne in interesno nepristranske. Marko Jonozovič je npr. predloge za uvedbo lova na nekatere zavarovane vrste ptic predstavil kot stališče Zavoda za gozdove. Predsednik strokovno znanstvenega sveta LZS dr. Ivan Kos pa je nastopal kot predstavnik Biotehniške fakultete – če je imel za to pooblastilo fakultete predsedujoči Jakša ni preveril.

Predstavnika WWF in BirdLife International, dveh mednarodnih organizacij za varstvo narave, sta opozorila na nujnost vsebinskega vključevanja javnosti v postopek in na spoštovanje strokovnih argumentov pri odločanju.

Predsedujoči Jošt Jakša je sestanek zaključil z mislijo, da bo usklajevanje interesov težavno in bodo v predlogu Uredbe sorazmerno upoštevana vsa stališča. DOPPS takšnemu pristopu odločno nasprotuje: stališča, ki so neutemeljena, nestrokovna in so uperjena proti ohranjanju narave, pri odločanju ne smejo biti upoštevana.

Konec sporočila!

Za dodatne informacije pokličite:

  • Damijan Denac, direktor DOPPS: 051 606 835
  • Tomaž Jančar, varstveni ornitolog: 041 750 275