Najbolj ogrožena mednarodno pomembna območja za ptice na svetu

Po zadnji raziskavi organizacije BirdLife International je več kot 350 mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA) na svetu močno ogroženih, saj zanje obstaja velika verjetnost, da bodo izgubljena za vedno. Med njimi so tudi tri slovenska območja.

IBA

vir: BirdLife International

Mednarodno pomembna območja za ptice so največje in najbolj celovito omrežje ključnih območij za varstvo biotske pestrosti na svetu. Ta program, pri katerem po standardizirani metodologiji sodelujejo nacionalni partnerji organizacije BirdLife International po vsem svetu, poteka že štiri desetletja, do danes pa so opredelili že 12.000 IBA.

V okviru projekta “IBAs in danger” (IBA v nevarnosti) je BirdLife opredelil 356 najbolj ogroženih območij, ki se nahajajo v 122 državah in so v neposredni nevarnosti, da bo njihova velika naravovarstvena vrednost kmalu izgubljena. Približno polovica od teh območij je po nacionalni ali mednarodni zakonodaji tudi pravno zaščitena kot zavarovana območja.

“Rezultati projekta “IBAs in Danger” omogočajo, da se bodo lahko vladne in razvojne institucije, mednarodne okoljske in naravovarstvene organizacije, gospodarstvo ter širša civilna družba osredotočili na nujno potrebne ukrepe za preprečevanje nadaljne škode in izginjanja teh območij”, pravi Melanie Heath, direktorica BirdLife International za znanost, politiko in informiranje.

Dva primera najbolj ogroženih IBA sta na primer nižinski gozdovi na otoku São Tomé, ki jih ogrožajo industrijske plantaže, jez načrtovane hidroelektrarne in krivolov, in Tasmansko morje med Avstralijo in Novo Zelandijo, ki je pomembno območje za prehranjevanje globalno ogroženih morskih ptic in sesalcev. Žal je ocenjena količina plastičnih odpadkov, ki jih živali po nesreči zaužijejo, v tem morju višja kot kjer koli drugje na svetu.

Neslavna slovenska trojica

Med najbolj ogrožena IBA na svetu so uvrstila tudi območja Ljubljansko barje, Mura in Snežnik – Pivka, za katere je bil ocenjen močan pritisk s strani različnih virov ogrožanja. Na Ljubljanskem barju sta to predvsem intenzifikacija kmetijstva in v manjši meri urbanizacija, na reki Muri energetika in kmetijstvo, na območju Snežnik – Pivka pa intenziviranje gozdarstva.