Gradbena dela v NR Škocjanski zatok zaključena, rezervat ponovno odprt v decembru

Skoraj leto je minilo od začetka gradnje objektov v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. V tem času so bili zgrajeni vsi načrtovani objekti, od centra za obiskovalce ob vstopu na Bertoški bonifiki, do hleva z oboro, osrednje opazovalnice, do manjših objektov namenjenih spoznavanju in doživljanju narave. Naravni rezervat do otvoritve, ki je po trenutnem terminskem načrtu pričakovana v letošnjem decembru, ostaja za obiskovalce zaprt, saj v njem potekajo še druga manjša gradbena dela in opremljanje objektov.

Center za obiskovalce, foto: Tilen Basle

Center za obiskovalce, foto: Tilen Basle

Izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del Adriaing d.o.o. iz Kopra s podizvajalci je pred kratkim zaključil z gradnjo načrtovanih objektov v naravnem rezervatu. Tako je Škocjanski zatok bogatejši za center za obiskovalce s spremljajočimi manipulativnimi površinami (parkirišče, otroško igrišče), ki bo namenjen sprejemu in izobraževanju obiskovalcev, v manjšem delu pa tudi upravi naravnega rezervata. V hlevu z oboro v neposredni bližini bo potekala oskrba pašne živine, poskrbljeno pa bo tudi za njihovo varnost, tako da se bodo v naravni rezervat lahko vrnili tudi kamarški konji. Ostali objekti so namenjeni opazovanju živega sveta oziroma spoznavanju in doživljanju narave, kar je z aktom o ustanovitvi naravnega rezervata namen le-tega na področju obiskovanja. Sredi območja lahko mimoidoči že nekaj časa opazujejo edinstveno okroglo stavbo – osrednjo opazovalnico, iz katere se odpirajo lepi razgledi po celem rezervatu, odlikuje pa jo tudi podvodni pogled. Na območju pod ankaransko vpadnico stoji manjši opazovalni stolp, poleg njega pa so bila ob laguni zgrajena tudi tri nova opazovališča z razgledom po vsem brakičnem delu naravnega rezervata. Na enem od njih bodo obiskovalci lahko povsem od blizu opazovali eno od florističnih posebnosti naravnega rezervata – na sol prilagojene rastline, imenovane slanuše. Dostop v vse objekte je prilagojen tudi gibalno oviranim osebam. Pogodbena vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del je znašala 2.792.507,31 EUR z DDV. Od tega je bilo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj financirano 1.945.599,35 EUR. Gradnja je potekala pod strokovnim nadzorom podjetja Lokainženiring d.o.o., za projektantski nadzor pa so poskrbeli projektanti iz biroja Ravnikar Potokar d.o.o.

Osrednja opazovalnica, foto: Tilen Basle

Osrednja opazovalnica, foto: Tilen Basle

V naslednjih dveh mesecih bo potekalo še opremljanje objektov s pohištvom, informacijsko in varnostno opremo ter razstavami in drugimi interpretativnimi elementi. Poleg tega bodo porušena stara opazovališča ob učni poti na bonifiki, ki so v zadnjem letu povsem dotrajala, na njihovem mestu pa bodo postavljena nova z dodatnimi nadstreški. Po gradbenih delih bo tudi učna pot povrnjena v prvotno stanje, skupaj z manjšimi krajinskimi ureditvami, predvsem zasaditvami ob objektih.

Celotna vrednost investicije skupaj z dokumentacijo in opremo je na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev ocenjena na 3.373.380 EUR. Delno jo financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki prispeva 2.350.489,67 EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Sporočilo za javnost  (PDF)