Gnezdilne stene za breguljke so pripravljene

Pomurska sekcija DOPPS in Zavod RS za varstvo narave sta v soboto, 1. aprila 2023, v okviru projekta Natura Mura skupaj izvedla prostovoljno akcijo čiščenja gnezdilne stene za breguljke na Muri.

Pomurska sekcija vsako leto pripravlja širok nabor dogodkov, vse od vodenih opazovanj, predavanj pa do različnih delovnih akcij. Kot se za sekcijo, ki združuje ljubitelje narave predvsem iz Pomurja, spodobi, pomemben del aktivnosti načrtujejo tudi ob reki Muri. Ena takih aktivnosti je tudi priprava gnezdilnih sten za breguljko ob reki Muri.

Priprava gnezdilnih sten za breguljko ob reki Muri. Foto: Jasmina Kotnik

Breguljke (Riparia riparia), najmanjša vrsta med lastovkami, so znamenje dinamičnih rek, saj za gnezdenje potrebujejo prav strme peščene stene, kamor si izkopljejo gnezdilne rove. Tako kot veliko ostalih rečnih gnezdilk se soočajo z izgubo primernega habitata bodisi za gnezdenje bodisi za prehranjevanje. Regulacija reke ter posledično izguba naravne rečne dinamike je ogrozila tudi populacijo breguljk na reki Muri.

»Prostovoljno delovno akcijo smo izvedli na območju širitve struge reke Mure v okviru projekta lifelineMDD, v Hrastje-Moti. V letu 2022 je na tem območju skupno gnezdilo okoli 90 parov breguljk. Prostovoljne akcije se je udeležilo 8 prostovoljcev, ki smo uredili približno 120 m strme peščene stene. Prostovoljci smo odstranili predvsem korenine invazivne vrste robinije, ki je poganjala iz sten, robide in druge ovijalke ter zeli, ki so začele preraščati stene. Temu je sledila še priprava navpičnih sten in tako smo ustvarili nov dom za naše breguljke. Sedaj lahko z veseljem pričakujemo prihod naših »murskih« breguljk.«

»Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas z veseljem namenijo naravi!«

Tadej Törnar in Anja Cigan