Sava odnesla rekordno kolonijo breguljk

Poplave niso prizadele zgolj ljudi, temveč tudi živali, ki so sicer (deloma) prilagojene na življenje ob reki, kot so breguljke.

Breguljka. Foto: Alen Ploj

Breguljka, znana tudi pod imenom peščena lastovka, živi v Sloveniji predvsem v vzhodnem nižinskem delu, ob velikih rekah. Od vseh lastovk so najbolj vezane na vodo. Zakaj? Gnezdijo namreč v rovih, ki jih skopljejo v strme in neporaščene peščene brežine. Le-te pa je moč najti le ob rekah oz. na tistih predelih rek, kamor človek (še) ni posegal z namenom »izkoriščati, obvladovati in ukalupiti vodotok«.

Da strma rečna brežina, primerna za breguljke, sploh nastane, je potreben konstanten proces rečne erozije. Le-ta pa ni možen, če so bregovi tako rekoč zabetonirani, pretok vode pa reguliran na biološki minimum. Obnavljajočih se naravnih peščenih sten, v katerih bi gnezdile breguljke, na naših rekah praktično ni več.

Prostovoljci DOPPS sicer vsako leto umetno vzdržujejo nekaj 10 metrov peščenih sten in s tem preprečujejo, da bi breguljke, simbolična bitja dobre ohranjenosti nižinskih tokov rek, pri nas izumrle. S stališča breguljk je torej občasen velik vodostaj, ki »gloda in čisti bregove«, nujen za njihov obstoj. A ob pravem letnem času, kadar so lastovke v Afriki.

Kaj se je dogajalo na Savi v Sneberjah?

Del gnezdilne stene ob reki Savi. Foto: Matej Gamser

V letošnjem letu je DOPPS s finančno podporo Mestne občine Ljubljana uspelo s preprostim urejanjem peščenih brežin (t.j. odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst rastlin) vzpostaviti rekordno kolonijo breguljk pri nas.

Z lanskih 15 parov breguljk se je letošnje poletje številka povzpela na rekordnih 1300 parov, kar po ocenah DOPPS predstavlja približno polovico celotne slovenske populacije. Tako velika kolonija je redkost tudi v evropskem merilu!

Vendar je lokacija imela še večji potencial. Do avgusta so mladiči breguljk iz prvega legla uspešno poleteli. Sigurno so »potamanile« ogromno komarjev! Potem pa je prišla izrazita povodenj, ki je uničila vsa druga legla. Ni jih le poplavila, temveč dobesedno odtrgala. Debelejših skladov finega sedimenta, ki je primeren za kopanje gnezdilnih rovov breguljk, v veliki meri ni več. Tisti, ki so še ostali, pa so spodjedeni in se bodo najverjetneje kmalu porušili. Da se bo rekordno leto na tej lokaciji še kdaj ponovilo, je postalo manj verjetno.

Vendar k sreči ni vse tako črno. Teoretično se drugega legla loti nekoliko manjše število breguljk. Zagotovo je bila smrtnost manjša, kot če bi se taka povodenj pripetila v juniju. In pa, če je Sava imela takšno moč, da je dolgoročno razdejala primerno gnezdišče v Sneberjah, potem obstaja upanje, da ga je kje formirala na novo. In breguljke ga bodo prihodnje leto zagotovo našle in kolonizirale.

Gnezdilne stene za breguljke so pripravljene

Pomurska sekcija DOPPS in Zavod RS za varstvo narave sta v soboto, 1. aprila 2023, v okviru projekta Natura Mura skupaj izvedla prostovoljno akcijo čiščenja gnezdilne stene za breguljke na Muri.

Pomurska sekcija vsako leto pripravlja širok nabor dogodkov, vse od vodenih opazovanj, predavanj pa do različnih delovnih akcij. Kot se za sekcijo, ki združuje ljubitelje narave predvsem iz Pomurja, spodobi, pomemben del aktivnosti načrtujejo tudi ob reki Muri. Ena takih aktivnosti je tudi priprava gnezdilnih sten za breguljko ob reki Muri.

Priprava gnezdilnih sten za breguljko ob reki Muri. Foto: Jasmina Kotnik

Breguljke (Riparia riparia), najmanjša vrsta med lastovkami, so znamenje dinamičnih rek, saj za gnezdenje potrebujejo prav strme peščene stene, kamor si izkopljejo gnezdilne rove. Tako kot veliko ostalih rečnih gnezdilk se soočajo z izgubo primernega habitata bodisi za gnezdenje bodisi za prehranjevanje. Regulacija reke ter posledično izguba naravne rečne dinamike je ogrozila tudi populacijo breguljk na reki Muri.

»Prostovoljno delovno akcijo smo izvedli na območju širitve struge reke Mure v okviru projekta lifelineMDD, v Hrastje-Moti. V letu 2022 je na tem območju skupno gnezdilo okoli 90 parov breguljk. Prostovoljne akcije se je udeležilo 8 prostovoljcev, ki smo uredili približno 120 m strme peščene stene. Prostovoljci smo odstranili predvsem korenine invazivne vrste robinije, ki je poganjala iz sten, robide in druge ovijalke ter zeli, ki so začele preraščati stene. Temu je sledila še priprava navpičnih sten in tako smo ustvarili nov dom za naše breguljke. Sedaj lahko z veseljem pričakujemo prihod naših »murskih« breguljk.«

»Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki svoj prosti čas z veseljem namenijo naravi!«

Tadej Törnar in Anja Cigan