Pomurska sekcija

Pomurska sekcija

Pomursko sekcijo smo člani DOPPS iz Prlekije in Prekmurja ustanovili leta 2009 v Beltincih. Poleg ozaveščanja splošne javnosti o pticah so naše glavne aktivnosti posvečene varovanju ptic in njihovih življenjskih prostorov na tem območju.

Reka Mura je pomembna vodna žila Pomurja in življenjsko okolje za številne rastline in živali. V njenem porečju redno popisujemo ptice in tako spremljamo stanje te za ohranjanje narave zelo pomembne reke.

S prostovoljnimi akcijami smo aktivni tudi na Goričkem, kjer nameščamo in vzdržujemo gnezdilnice za ogrožene vrste ptic, kosimo travnike in sodelujemo pri raziskavah ogroženih gnezdilk, kot sta veliki skovik in smrdokavra.

Tekom leta v večjih pomurskih mestih pripravimo številne promocijske in izobraževalne aktivnosti, kot so predavanja, predstavitve društva na stojnicah in izleti. Pomembno je tudi izobraževanje mladih, zato vsako jesen za osnovnošolce organiziramo Pomurski ornitološki vikend.

Kontakt
ps.dopps@gmail.com

Daša Donša, predsednica sekcije
E-pošta: dasa.donsa@gmail.com
Telefon: 051 416 868

Anja Cigan, podpredsednica sekcije
E-pošta: anjacigan@gmail.com 
Telefon: 040 497 145

Forum sekcije: ps-dopps@googlegroups.com (za pridružitev kontaktirajte predsednico sekcije)

Osnovnošolce poleg opazovanja ptic spoznavamo z različnimi raziskovalnimi metodami, ki jih uporabljamo v ornitologiji. Na enem izmed Pomurskih ornitoloških vikendov smo tako skupaj določevali kosti plena v izbljuvkih ptic. foto: Gregor Domanjko

Člani sekcije v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti organiziramo tri tematska predavanja na leto. foto: Gregor Domanjko

Skupaj z zaposlenimi na Elektro Maribor PE Murska Sobota in Krajinskega parka Goričko koordiniramo namestitev gnezdilnega podstavka za belo štorkljo v Hodošu. V zadnjih petih letih smo jih na območju Pomurja namestili 15.foto: Gregor Domanjko

Na gregorjevo v mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih vsako leto organiziramo akcijo spoznavanja ptic ali Ptički se ženijo, kjer obiskovalce seznanimo z vrstno pestrostjo ptic pri nas. foto: Gregor Domanjko

V letu 2013 smo v Nuskovi postavili 24 lovilnih prež za zlatovranko. Skupaj s košnjo travnikov in nameščanjem dodatnih gnezdilnic tako izboljšujemo življenjske pogoje za to vrsto pri nas. V Sloveniji je namreč zlatovranka zadnjič gnezdila leta 2005, vendar pa je bila na Goričkem nedavno ponovno opažena. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije

Aktivnosti sekcije v letu 2022

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Daša Donša

Pomurska sekcija je svoje poslanstvo v letu 2022 nadaljevala z izvedbo petih ornitoloških izletov na območju Gornje in Dolnje Bistrice, Kota in Petišovec ob reki Muri, v Spodnjem Kocjanu v Slovenskih goricah ter v Budincih na Goričkem.

Ob koncu leta smo organizirali predavanje o gnezdilkah ob reki Muri, ki ga je poslušalo 14 poslušalcev. Člani sekcije smo se aktivno udeleževali popisov različnih ciljnih vrst na območju Pomurja. Februarja smo na Goričkem pregledali in očistili 255 gnezdilnic ter izdelali 30 gnezdilnic za ptice pevke. Marca smo Skupaj z Zavodom RS za varstvo narave smo ob Muri pripravili gnezditveno steno za breguljke. V Slovenskih goricah smo obnovili travniški visokodebelni sadovnjak, kjer smo obrezali in odstranili belo omelo iz 24 sadnih dreves.

Ponovno smo nameščali gnezdilnice za smrdokavro v Radgonsko-kapelskih goricah. Ob Gregorjevem smo pripravili stojnice na treh lokacijah ter se predstavili na kiparski koloniji Re: Pannonia, kjer nas je obiskalo skupno 50 obiskovalcev.

foto1,

V Bistrici smo člani pomurske sekcije in zaposleni v ZRSVN očistili 50 m brežine ob Muri za breguljke.foto: Monika Podgorelec

Aktivnosti sekcije v letu 2021

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Daša Donša

V letu 2021 smo člani Pomurske sekcije izvedli 4 ornitološke izlete, in sicer v Negovi, Gorni Bistrici, Kotu ter Murski šumi, s skupno 84 udeleženci.

Zaradi epidemije so nam odpadla vsa načrtovana predavanja, kot tudi nekateri drugi dogodki. Kljub temu smo izvedli kar nekaj naravovarstvenih akcij. Marca smo se lotili, zdaj že tradicionalnega, izdelovanja gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika. Pregledali in očistili smo že nameščene gnezdilnice na Goričkem in v Slovenskih goricah. Nekaj smo jih namestili tudi na novih lokacijah.

Člani Pomurske sekcije smo v okviru delovne akcije obrezali in odstranili belo omelo na 30 sadnih drevesih v dveh travniških visokodebelnih sadovnjakih v Okoslavcih in Gornjih Ivanjcih. Na območju Pomurja smo koordinirali namestitev 5 gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo.

Kljub omejitvam zbiranja oseb na javnih mestih smo izvedli 2 predstavitvi društva, kjer nas je na novo spoznalo več kot 40 obiskovalcev. Udeležili smo se stojnic v Križevcih v okviru dogodka Re: Pannonia, ter dogodka Festival Mura v Lendavi.

foto1,

Izdelali smo 32 gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika ter jih namestili na Goričkem in v Slovenskih goricah. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2020

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Nataša Bavec

V letu 2020 smo člani Pomurske sekcije nadaljevali s svojo vizijo – Pomurcem približati svet ptic in njihov pomen za človeka in naravo. Tako smo izvedli 5 ornitoloških izletov, med katerimi sta bila najbolj obiskana “Nočni izlet: Sove na Goričkem v Bokračih”, s 25 udeleženci, ter “Naravoslovni izlet na Blagušu”, z 31 udeleženci. V Beltincih, Ljutomeru in Murski Soboti je DOPPS in ptice spoznavalo več kot 40 udeležencev dogodka »Gregorjevo ali ptički se ženijo«.

Zaradi epidemije koronavirusa smo Pomurski ornitološki vikend nadomestili Najbolj z Ornitološkim izletom za mlade v Gornjih Petrovcih in z dogodkom Festival Mura v Krogu. Izvedli smo 2 predavanj – Atlas ptic Slovenije in Netopirji v Pomurju. Med drugim smo sodelovali pri popisih srednjega detla, hribskega škrjanca, bele štorklje, ptic kmetijske krajine idr. Na Goričkem smo izdelali in namestili 21 gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika, hkrati pa smo očistili, popravili ali na novo namestili 140 gnezdilnic za sekundarne duplarje. Pregledali in delno obnovili smo 60 lovnih prež za zlatovranko na zahodu Goričkega.

V Trotkovi in Ločkem Vrhu smo obrezali in odstranili belo omelo na 33 sadnih drevesih v travniškem visokodebelnem sadovnjaku, s čimer smo pripomogli k ohranitvi dveh sadovnjakov kot pomembnih habitatov za številne vrste ptic kulturne krajne.

foto1,

Člani Pomurske sekcije smo odstranili belo omelo na 33 jablanah v travniškem visokodebelnem sadovnjaku v Trotkovi.foto: Mojca Podletnik

Aktivnosti sekcije v letu 2019

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Nataša Bavec

V letu 2019 smo organizirali 6 ornitoloških izletov, ki se jih je udeležilo 95 ljubiteljev ptic. Izvedli smo 4 predavanja s 75 poslušalci. Med najbolj zanimivimi in obiskanimi je bilo predavanje z naslovom Rezultati in zanimivosti 12 letnega spremljanja gnezdilnic na Goričkem. Izvedli smo 4 predstavitve društva z več kot 200 udeleženci. Med pomembnejše dogodke štejemo predstavitev društva ob ljudskem prazniku »Gregorjevo ali ptički se ženijo«.

Sodelovali smo pri različnih popisih in štetjih ptic na območjih Natura 2000, kot so popis velikega skovika na Goričkem, popis srednjega detla ob Muri, popis bele štorklje idr. Opravili smo 10 naravovarstvenih akcij; od izdelave do nameščanja gnezdilnic za velikega skovika in smrdokavro na Goričkem in Slovenskih goricah, nameščanja gnezdilnic za pegasto sovo, odstranjevanja bele omele v visokodebelnem sadovnjaku v Cogetincih, koordinacije nameščanja podstavkov za belo štorklje v več krajih po Pomurju, do pregleda in popravila lovnih prež za zlatovranko na Goričkem.

9. Pomurskega ornitološkega vikenda v Svetem Juriju ob Ščavnici se je udeležilo 23 osnovnošolcev.

foto1,

Organizirali smo izlet Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2018

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Larisa Gregur

Ptice ter njihova življenjska okolja in varstvo narave smo poskušali predstaviti čim več Pomurcem, zato smo z društvenimi aktivnostmi krožili po celotnem Pomurju. Izvedli smo 11 ornitoloških izletov, ki se jih je udeležilo več kot 160 zainteresiranih ljubiteljev ptic in narave. Stalnica postajajo nočni izlet, namenjen predstavitvi velikega skovika na Goričkem in dnevni z opazovanjem in poslušanjem redkejših vrst ptic kmetijske kulturne krajine ter naravoslovni izlet ob Muri.

Izmed naravovarstvenih akcij smo največ časa namenili izdelavi 64 gnezdilnic za velikega skovika in smrdokavro, njihovi namestitvi in pregledu več kot 180 nameščenih gnezdilnic, nameščenih od leta 2009. Na območju Goričkega in Slovenskih goric je v njih v letu 2018 gnezdilo 15 parov velikega skovika in 13 parov smrdokavre.

Prvič doslej smo na območju Natura 2000 ob Muri obnovili mokrotni travnik v zaraščanju, ki ga bo v prihodnje kosil lokalni kmet za namene ohranjanja travniških vrst ptic in metuljev.

8. Pomurski ornitološki vikenda je potekal v Lendavi in okolici, s 17 udeleženci.

foto1,

Starši so skupaj z otroci izdelovali gnezdilnice za smrdokavro v Sv. Juriju ob Ščavnici. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2017

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Larisa Gregur

V letu 2017 je Pomurska sekcija skupno izvedla 11 ornitoloških izletov s skupno 164 udeleženci ter 3 predavanja s 74 poslušalci. V sklopu 9 naravovarstvenih akcij smo namestili 35 gnezdilnic za smrdokavro, velika skovika in pogorelčka, očistili 45 m2 sten za čebelarja, namestili in popravili več kot 60 lovni prež za zlatovranko.

Delo društva smo predstavili na stojnicah na petih lokacijah, kjer nas je obiskalo skupno 190 udeležencev. Sekcija je sodelovalo pri odprtju fotografske razstave avtorja Marka Zabavnika.

V Razkrižju ob reki Muri smo organizirali 7. Pomurski ornitološki vikend, katerega se je udeležilo 13 otrok.

foto1,

Udeleženci 7. Pomurskega ornitološkega vikenda. V objektiv smo jih ujeli pri opazovanju ptic v Ormoških lagunah. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2016

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Larisa Gregur

V letu 2016 je Pomurska sekcija izvedla 9 ornitoloških izletov s skupno 96 udeleženci v mestnem parku v Murski Soboti, Sladkem vrhu, Ženavljah, Krogu, Halozah, Serdici, ob Komarniku ter Soboški Kamenšnici. Člani sekcije smo se odpravili na izlet na Madžarsko, kjer smo si ogledali območja z varstvenimi ukrepi za zlatovranko. Organizirali smo 6 različnih predavanj, katerih se je udeležilo 112 poslušalcev.

V sklopu naravovarstvenih akcij smo namestili gnezdilnic za smrdokavro in zlatovranko v Slovenskih goricah, namestili lovne preže za zlatovranko na Goričkem, pričeli s kampanjo Rešimo Muro ter z otroci izdelali krmilnice za ptice. Delo društva smo predstavili na stojnicah na šestih lokacijah, kjer nas je obiskalo več kot 400 obiskovalcev.

6. Pomurski ornitološki vikend smo organizirali v Šalovcih, katerega se je udeležilo 22 otrok.

foto1,

V Ropoči v Ledavski dolini smo postavili dodatnih 28 lovnih prež za zlatovranko.foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2015

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednica: Janja Šafarič

Za ljubitelje ptic in širšo javnost smo člani Pomurske sekcije v 2015 izvedli 18 ornitoloških izletov ob Muri, v Slovenskih goricah, na Pohorju, v mestnih parkih in ob večjih vodnih površinah v Pomurju. Organizirali smo tri predavanja o pticah in dve predstavitvi izvedenih naravovarstvenih ukrepov za izboljšanje življenjskih pogojev za zlatovranko na Goričkem. V Negovi in okolici smo za 24 otrok uspešno izpeljali 5. Pomurski ornitološki vikend. Delo društva in aktivnosti smo predstavili na predbožični stojnici v Murski Soboti in Ljutomeru ter pred pohodom ob Muri ob Svetovnem dnevu mokrišč v Razkrižju.

Z raziskovanjem in promocijo biotske pestrosti reke Mure smo sodelovali na prireditvah Bioblitz v Veržeju in BigJump v Črncih. Marca, v času, ko se »ptički ženijo« smo obiskovalce vodili po mestnih parkih v Murski Soboti, Beltincih, Ljutomeru in Radencih. Med aprilom in julijem smo na reki Muri s čolna popisali gnezdilke, kot so vodomec, mali deževnik, mali martinec, breguljka in čebelar.

Nadaljevali smo z nameščanjem gnezdilnic za zlatovranko, smrdokavro in velikega skovika v Slovenskih goricah ter gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo in z delavnicami namenjenih izdelavi gnezdilnic ter krmilnic za ptice pevke.

foto1,

Popis vodomca na Muri. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2014

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednik: Robi Gjergjek

Za ljubitelje ptic in širšo javnost smo člani Pomurske sekcije v 2014 izvedli tri predavanja in 17 ornitoloških izletov ob Muri, na Goričkem, na Pohorju, v mestnih parkih in ob večjih vodnih površinah v Pomurju. V Veržeju in okolici smo za 20 otrok od 5. do 9. razreda uspešno izpeljali 4. Pomurski ornitološki vikend ter dva naravoslovna dneva.

Delo društva in aktivnosti smo predstavili na predbožični stojnici ter sejmu nevladnih organizacij v Murski Soboti, na sejmu Pannonian BirdExperience v narodnem parku Neusidlersee v Avstriji in na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Marca, v času, ko se »ptički ženijo« smo obiskovalce vodili po mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih.

Leto smo zaključili namestitvijo gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo in z delavnico za izdelavo gnezdilnic za smrdokavre.

foto1,

Za zlatovranke v Ledavski dolini smo namestili dodatne gnezdilnice in lesene drogove, iz katerih ptice lovijo. Ukrepi so se izkazali za pravilne, saj so pripomogli, da je par zlatovrank v eni izmed teh gnezdilnic prvič po devetih letih v Sloveniji ponovno gnezdil in uspešno speljal pet mladičkov.foto: Robi Gjergjek

Aktivnosti sekcije v letu 2013

Predsednik: Gregor Domanjko, podpredsednik: Robi Gjergjek

Člani Pomurske sekcije smo od januarja do decembra organizirali 14 ornitoloških izletov ter štiri predavanja za splošno javnost in eno za osnovnošolske otroke.

Delo društva in naše aktivnosti smo predstavljali na različnih sejmih doma in v tujini, kot sta Kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni in sejem Pannonian BirdExperience v narodnem parku Nežidersko jezero v Avstriji. V marcu smo na gregorjevo obiskovalce vodili po mestnih parkih v Murski Soboti, Ljutomeru in Radencih.

foto1,

V letu 2013 smo nadaljevali z namestitvijo gnezdilnih podstavkov za belo štorkljo, sodelovali pri popisih smrdokavre in velikega skovika na Goričkem ter s popisom črne štorklje ob Muri. Za zlatovranko smo namestili lovilne preže in gnezdilnice ter pokosili ekstenzivne travnike. Leto smo zaključili s stiskanjem soka iz goričkih jabolk iz visokodebelnih sadovnjakov in delavnicama izdelave gnezdilnic ter krmilnic. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2012

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

Člani pomurske sekcije smo leto pričeli z januarskim štetjem vodnih ptic, aprila in maja pa smo na Goričkem v okviru projekta Upkač izpeljali dva skupinska popisa ptic ter pomagali pri nameščanju gnezdilnic za smrdokavro in velikega skovika. Spomladi smo pregledali gnezdilnice za pegasto sovo in izdelali gnezdilnice za ptice pevke.

Na gregorjevo smo pripravili stojnice v Murski Soboti, Lendavi in Ljutomeru. Obiskovalce smo popeljali tudi na izlete v bližnjo okolico. Širši javnosti so bili namenjeni izleti v mestni park Murska Sobota in redna društvena predavanja v mestni knjižnici.

Oktobra smo v Veliki Polani organizirali 2. raziskovalni vikend za pomurske osnovnošolce, na katerem so mladi spoznavali ptice v okolici šole, posvetili pa so se tudi sovam. Svoje delo so predstavili na zaključni prireditvi v obliki plakatov in kratke predstavitve svojega dela.

Člani pomurske sekcije smo to leto organizirali tudi 4. Ptičarijado ki je potekala na Goričkem in se lahko pohvali z največjim številom udeležencev (37 tekmovalcev) in opaženih vrst ptic (106) doslej.

Novembra smo izvolili novo vodstvo sekcije, in sicer Gregorja Domanjka za predsednika in Robija Gjergjeka za podpredsednika.

foto1, Gregor Domanjko

Mnogo aktivnosti pomurske sekcije je bilo leta 2012 namenjenih prav našim članom. Med njimi velja še posebej omeniti tečaj prepoznavanja ptičjega petja, na katerem so udeleženci šestih teoretičnih delavnic svoje pridobljeno znanje preizkusili na sedmih izletih po različnih krajih v Pomurju. Člani smo obiskali tudi kolonijo čebelarjev na Madžarskem in jezero Balaton ter si med spustom po reki Muri ogledali ptičji svet. foto: Gregor Domanjko

Aktivnosti sekcije v letu 2011

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

V tem letu smo veliko truda vložili v izobraževanje mladih. V sodelovanju z društvom Jarica smo že decembra 2010 začeli z aktivnostmi v projektu Pri nas na vrtu, v okviru katerega smo v letu 2011 na 13 pomurskih šolah izvedli naravoslovne in tehnične dni. Na teh srečanjih smo skupaj z učenci izdelali in namestili nadomestna domovanja za različne živali, ki živijo na vrtovih.

Za širšo javnost smo na gregorjevo pripravili stojnice in izlete v večjih pomurskih mestih, svoje delo pa smo predstavili tudi na stojnicah na božičnem sejmu v Murski Soboti in v Veliki Polani na Štorkljini tržnici, ki je sledila Srečanju mladih ornitologov Slovenije.

Za člane in druge ljubitelje ptic smo vodili izlete po ornitološko zanimivih območjih v Pomurju ter organizirali redna predavanja v mestni knjižnici v Murski Soboti. Članom so bile namenjene tudi dodatne aktivnosti, kot so vodeni izlet na Kraški rob in v naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru, izdelava gnezdilnic in krmilnic ter spust po reki Muri.

Redno smo izvajali tudi popise, kot so zimsko štetje vodnih ptic, monitoring ptic na SPA in popis velikega srakoperja. Preverili smo nameščene gnezdilnice za zlatovranko, pegasto sovo in kavko. Z namenom, da bi omogočili gnezditev navadnim čigram, smo ponovno očistili otok na Gajševskem jezeru.

foto1, Barbara Vidmar

Aprila smo za pomurske osnovnošolce organizirali raziskovalni vikend Gozdne ptice Bukovnica, na katerem so mladi spoznali nekatere gozdne vrste ptic in različne metode njihovega popisovanja. Sodelovali smo tudi na Ornitološki šoli za učitelje v Lendavi ter vse leto pomagali učiteljem na osnovnih šolah. foto: Barbara Vidmar

Aktivnosti sekcije v letu 2010

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

Leto smo začeli z vsakoletnim zimskim popisom vodnih ptic. Pozimi smo očistili vejevje z otoka na Gajševskem jezeru ter ga pripravili za gnezdenje navadne čigre. V Črenšovcih smo namestili gnezdilnice za kavke, saj so zaradi obnove cerkve izgubile gnezdišča. V začetku leta smo izdelovali tudi gnezdilnice za male ptice pevke.

V sodelovanju z Društvom mladih iz Lesičnega smo spomladi organizirali popis velike uharice na Kozjanskem, ki so se ga udeležili člani iz cele Slovenije. Opravili smo tudi popise za različne monitoringe (FBI, SPA), s katerimi spremljamo stanje ptic v Sloveniji. Junija smo v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko pomagali pri kontroli gnezdilnic za zlatovranko in čuka v Krajinskem parku Goričko ter sodelovali pri izvedbi mladinskega ornitološkega tabora v Gradu na Goričkem. Konec leta smo v večini Pomurja popisali velikega srakoperja.

Tekom leta smo organizirali več izobraževalnih srečanj za člane sekcije. V zimskem in jesenskem času smo pripravili predavanja v knjižnici v Murski Soboti, spomladi izlete na različne kraje v Pomurju, poleg tega pa smo se podali tudi na nočni izlet v park Örseg na Madžarskem.

foto1, Robi Bertalanič

Jeseni smo organizirali delavnico izdelovanja lojnih pogač in krmilnic za ptice za šolarje OŠ Cankova ter za občane tega kraja pripravili predavanje o pticah. Lojne pogače in krmilnice smo ponudili tudi ljubiteljem ptic na stojnicah na Cankovi in v Murski Soboti. Decembra smo pričeli z izobraževalnimi dejavnostmi za šole v projektu Pri nas na vrtu, pri katerem sodelujemo skupaj z društvom Jarica iz Prekmurja. foto: Robi Bertalanič

Aktivnosti sekcije v letu 2009

Predsednik: Željko Šalamun, podpredsednica: Monika Podgorelec

foto1, Kristjan Malačič

11. decembra smo ustanovili pomursko sekcijo, ki je že peta regionalna sekcija DOPPS v Sloveniji. Na ustanovnem srečanju v Beltincih, kjer se je zbralo več kot 30 ljubiteljev ptic, smo predstavili letni načrt ter pravilnik delovanja sekcije. Postavili smo si tri enakovredne cilje: ozaveščanje in obveščanje javnosti o delu članov sekcije, delo z mladimi in varstvo narave. To bomo uresničevali z izleti, predavanji, različnimi akcijami in objavami v medijih. Predstavili pa smo tudi uradno stališče DOPPS do hidroelektrarn na reki Muri. foto: Kristjan Malačič