Kočevsko

Velikost: 985,6 km2

foto: Mirko Perušek

 

Tabela kvalifikacijskih vrst na IBA Kočevsko.

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste Populacija Sezona Obdobje Kriterij IBA
vijeglavka Jynx torquilla 150–200 parov gnezditev 1994–1999 B2, D4
koconogi čuk Aegolius funereus 50–80 parov gnezditev 1994–2004 C6
gozdni jereb Bonasa bonasia 100–300 parov gnezditev 1994–2004 C6
belohrbti detel Dendrocopos leucotos 10–15 parov gnezditev 1994–2010 C6
sokol selec Falco peregrinus 6–7 parov gnezditev 2006–2010 C6
mali muhar Ficedula parva 20–50 parov gnezditev 1994–2004 C6
mali skovik Glaucidium passerinum 20–30 parov gnezditev 1994–2004 C6
triprsti detel Picoides tridactylus 30–40 parov gnezditev 1999–2004 C6
kozača Strix uralensis 150–170 parov gnezditev 2000–2010 C6
divji petelin Tetrao urogallus 20–50 samcev na rastiščih gnezditev 1994–1999 C6
planinski orel Aquila chrysaetos 1–2 para gnezditev 2002–2010 D1
belorepec Haliaeetus albicilla 1 par gnezditev 1993–2011 D1
črna žolna Dryocopus martius 80–50 parov gnezditev 2002–2010 D2
rjavi srakoper Lanius collurio 1000–1500 parov gnezditev 2002–2010 D2
sršenar Pernis apivorus 15–20 parov gnezditev 2002–2010 D2
pivka Picus canus 80–100 parov gnezditev 2002–2010 D2