Pomembni dokumenti

Statut Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (pdf)
Uradni prevod statuta v angleščino (2018) (pdf)


Kodeks slovenskih ornitologov (sprejet na letni skupščini DOPPS v Mariboru, 21. 3. 1992)
Vsak slovenski ornitolog, opazovalec in proučevalec ptic naj:

  • pred vsemi interesi zastopa interese varstva narave in varstva ptic;
  • pri svojem delu in tudi sicer ne vznemirja ptic po nepotrebnem in jim ne škoduje. Prav tako naj ne ogroža drugih živih bitij in narave;
  • ne jemlje ptic iz narave in jih ne zadržuje v ujetništvu;
  • bo pri fotografiranju ptic in narave obziren. Ogroženih vrst naj ne slika na gnezdu;
  • vestno beleži vsa opažanja in skrbi, da se podatki v beležkah ne postarajo;
  • sodeluje s kolegi, jim pomaga pri delu in skrbi za dobre odnose z njimi.

Strategija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije za obdobje 2022-2027 (pdf)

Vpis Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v evidenco raziskovalnih organizacij (4.2.2022) (pdf)

Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (pdf)

Predhodno soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o dodelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti (13.6.2019) (pdf)

Odločba Ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in varstva okolja (4.7.2019) (pdf)