Evropska nagrada Natura 2000

Triletni projekt AdriaWet 2000 – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 – se je zaključil, vendar se delo, ki so ga do sedaj izvedli štirje projektni partnerji in številni deležniki, ki so se pridružili različnim projektnim pobudam, nadaljuje z novim zagonom in prenovljeno zavezo.

Pri čezmejnem projektu AdriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000 je DOPPS sodeloval kot partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje.

Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja. foto: DOPPS

Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja. foto: DOPPS

Pomen projektnih rezultatov in poti, ki se je začela s projektom AdriaWet 2000, priznava tudi nominacija za Evropsko nagrado Natura 2000. Evropska Komisija je v letu 2014 prvič razpisala natečaj za Evropsko nagrado Natura 2000, ki je priznanje za najboljše prakse upravljanja območij Natura 2000 – evropske mreže za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z nagrado se želi pokazati uspeh delovanja omrežja Natura 2000, njegovo vlogo v varstvu biotske raznovrstnosti v Evropi in prednosti, ki jih prinaša prebivalstvu ter priznavati primere najboljših praks v 5 različnih kategorijah: ohranjanje, socio-ekonomske koristi, komuniciranje, uskladitev interesov ter mreženje in čezmejno sodelovanje.

Glasovanje je odprto do 6. maja 2015. Vabimo vas k glasovanju. Vsi, ki bi radi glasovali morajo vnesti svoj elektronski naslov in glasovanje potrditi preko povezave, ki jo pošlje spletna stran Evropske Komisije (pozor, elektronsko sporočilo je pogosto uvrščeno med neželeno pošto).

Projekt AdriaWet 2000, uvrščen v kategorijo čezmejnega sodelovanja, je edini skupen slovensko-italijanski projekt, ki je bil uvrščen med 23 kandidatov: to je dodatna potrditev vrednosti dela, ki so ga opravili Občina Štarancan, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Konzorcij »Il Mosaico« in Veneto Agricoltura. Nagrada bo dodatna motivacija za utrjevanje mreže »Adriawet«, katere del so projektna območja in deležniki jadranskega območja, podpisniki »Štarancanske listine« z namenom, da se nadaljujejo aktivnosti sodelovanja za varstvo naravne dediščine.

Strokovna komisija bo 21. maja 2015 v Bruslju med 23 finalisti razglasili 6 zmagovalev, enega v vsaki kategoriji in nagrajenca, ki ga bo izbralo občinstvo. Z letošnjim letom so uvedli pomembno novost: prvič bo podeljena tudi nagrada občinstva za projekt, ki bo na spletni strani Evropske Komisije izbral največ glasov: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index_en.htm

2015-04-29-Eu-Natura2000-nagrada-AdriaWet2000
Dodatne informacije so dostopne na spodnji povezavi: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

www.adriawet2000.eu

Narava ne pozna meja

11. in 12. decembra 2014 smo v Štarancanu (Italija) obeležili zaključek triletnega čezmejnega projekta AdriaWet 2000 – Jadranska mokrišča za omrežje Natura 2000, pri katerem je DOPPS sodeloval kot partner, Naravni rezervat Škocjanski zatok pa kot projektno območje. Ob zaključku projekta smo s podpisom Štarancanske listine ustanovili Omrežje Natura 2000 mokrišč v Jadranu, s katerim nadgrajujemo in nadaljujemo sodelovanje zavarovanih območij Jadranskega morja.

Projekt AdriaWet 2000 od novembra 2011 uresničujemo na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo, ki je iz vidika biotske pestrosti med najbogatejšimi in najbolje ohranjenimi v Evropi. Na tem območju živijo številne živalske in rastlinske vrste, ki ustvarjajo naravno bogastvo izjemne vrednosti.

Aktivnosti v okviru triletnega projekta so DOPPS-u in trem italijanskim partnerjem (Občina Štarancan, il Mosaico in Veneto Agricoltura), omogočile mreženje med zavarovanimi območji v Jadranu, izmenjavo znanj in izkušenj, primerjavo in spoznavanje mednarodno pomembnih zavarovanih območij (v nadaljevanju ZO) v Italiji, Španiji in Avstriji ter izvedbo številnih terenskih raziskav v okviru skupnega programa monitoringa, vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, in še veliko več.

Zaključna konferenca projekta AdriaWet2000, foto: Bia Rakar

Na zaključni konferenci projekta AdriaWet 2000 je Bojana Lipej (DOPPS), koordinatorica izobraževanja, predstavila Skupni vzgojno-izobraževalni program projekta,  izobraževalne aktivnosti in ostala gradiva.
foto: Bia Rakar

Med rezultati projekta AdriaWet 2000 velja izpostaviti Skupni protokol spremljanja prostoživečih živalskih vrst, spletno favnistično podatkovno bazo za upravljanje z zbranimi podatki, dokument o razvojnih potencialih v ZO, organizacijo izobraževalnega programa in tehnične pomoči pri upravljanju ZO, skupni program za celostno in trajnostno upravljanje ZO, skupni vzgojni-izobraževalni program za območja Natura 2000 ter aktivno vključevanje lokalnih deležnikov in drugih zainteresiranih skupin. Inovativnost projekta je v razvoju sistema celostnega upravljanja ZO, ki prispeva k razumevanju, da je biotska raznovrstnost element privlačnosti in trajnostnega razvoja, predvsem za lokalne skupnosti, ki so bile neposredno vključene v projektne aktivnosti.

Na zaključnem dogodku so partnerji projekta AdriaWet 2000 in drugi upravljavci sodelovanje in povezovanje ZO v Jadranu nadgradili s podpisom Štarancanske listine, ustanovnim dokumentom Omrežja upravljavcev in deležnikov obalnih in morskih zavarovanih območij v Jadranu (ADRIAWET). Vzpostavitev, cilje in ukrepe omrežja je 11. decembra 2014 soglasno sprejelo in potrdilo devet zavarovanih območij, vključno z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok. Glavni cilj omrežja je okrepitev sodelovanja, namenjenega podpori upravljavcev obalnih in morskih ZO pri oblikovanju in izvajanju celostnega upravljanja, ki omogoča, da postanejo posegi za varstvo biotske raznovrstnosti dejavniki razvoja teh območij in njihove okolice.

Nataša Šalaja, vodja Naravnega rezervata Škocjanski zatok, o pomenu Omrežja Natura 2000 mokrišč v Jadranu pravi: »Vsi podpisniki Štarancanske listine se zavezujemo, da bomo sodelovali pri ohranjanju morskih in obalnih okolij na Jadranu, s tem, da bomo prispevali k varstvu habitatov in ekosistemov, tako da se ohranijo lastnosti obale in morja za doseganje varstvenih ciljev, kot tudi za pomembne priložnosti za obalne skupnosti, povezane z ribolovom, kmetijstvom in turizmom v obsegu, ki ne škoduje osnovnemu kapitalu zavarovanih območij in njihovih lokalnih skupnosti – naravi«.
Dodatne informacije so dostopne na spletni strani projekta www.adriawet2000.eu