Raziskovalci DOPPS ugotovili velik upad velikega skovika na Goričkem

Populacija velikega skovika na Goričkem se je med letoma 1997 in 2013 zmanjšala z 210-250 parov na zgolj 55 parov.

Prvi popis velikega skovika na Goričkem je bil opravljen leta 1997. Na osnovi takratnega rezultata je bila lokalna populacija te sove ocenjena na 210-250 parov.

V letu 2013 smo popisali 63 osebkov, od tega 7 parov in 49 posameznih samcev, vendar je eden od teh samcev klical čez državno mejo pri Kramarovcih, v Avstriji, zato ga ne štejemo zraven. Poenostavljeno lahko zapišemo, da smo popisali 55 parov (7 dejanskih parov + 48 samcev).

Vrsto se v rednih intervalih popisuje od leta 2004 dalje, saj je bilo takrat vzpostavljeno tudi omrežje Natura 2000 v Sloveniji. Program za izračunavanje trendov TRIM je trend vrste na območju za obdobje 2004-2013 opredelil kot velik upad.

V letu 2013 smo v okviru projekta Upkač odkrili osem gnezd velikega skovika na Goričkem. Vsa so bila v zanj nameščenih gnezdilnicah. Štiri gnezda smo opremili s kamerami za snemanje plena in na ta način pridobili podatke o pogostosti hranjenja ter sestavi plena. Glavnino plena predstavljajo različne kobilice, poljski murni in bramorji, redkeje so zastopani pajki, nočni metulji in njihove ličinke ter strigalice.

Podrobnejše informacije lahko preberete v kratkem poročilu o številčnosti in razširjenosti velikega skovika (Otus scops) na Goričkem v letu 2013:
Poročilo o velikem skoviku na Goričkem v letu 2013 (pdf)

Več o ekoloških raziskavah velikega skovika.