Ptice in varstvo narave v šoli

Ptice so nam lahko v veliko pomoč pri doseganju vzgojnih in izobraževalnih ciljev na vseh stopnjah šolskega sistema. Z njimi otroke in mlade navajamo na opazovanje narave in spoznavanje lokalne biotske pestrosti ter v njih budimo pozitiven in odgovoren odnos do živih bitij in okolja, v katerem živijo.

V sodelovanju z učitelji in vodilnimi strokovnjaki z različnih področij razvijamo in predstavljamo metode za uporabo védenja o pticah pri učnem in vzgojnem procesu v šoli.

Zakaj ravno ptice?

otroci_ptice_tomaz_mihelicPtice so zelo primerna živalska skupina za delo v šoli, saj so zanimive, zelo priljubljene med ljudmi in dobro raziskane, zato je o njih na voljo veliko literature. Pri pouku jih lahko v didaktične namene kot konkreten, realen in lahko predstavljiv primer učinkovito uporabimo pri različnih učnih temah, kot sta na primer spoznavanje različnih življenjskih okolij ali razlaga ekoloških in evolucijskih procesov. Ptice lahko opazujemo in s preprostimi metodami raziskujemo v neposredni okolici vsake šole, zato delo v učilnici zlahka dopolnimo tudi z izkustvenim učenjem v obliki terenskega dela ali skupinskega raziskovalnega projekta.

Zakaj je vaš trud pomemben?

Vzgojitelji in učitelji z vašim delom in osebnim zgledom navdušujete generacije otrok in neposredno prispevate k oblikovanju njihovih vrednot. Z organizacijo različnih dejavnosti v naravi jim omogočate pridobitev osebne izkušnje pri opazovanju in spoznavanju lokalne biotske pestrosti, kar je temelj za razvoj pozitivnega odnosa do varstva narave.

Kako lahko sodelujete z DOPPS?

Na društvu že dolga leta tesno sodelujemo s šolami po Sloveniji, ker se zavedamo, da je izobraževanje mladih izredno pomembno za dolgoročno ohranjanje narave in razvoj zavesti o njenem pomenu v družbi. S tem namenom se trudimo, da bi naše strokovno znanje na razumljiv način posredovali vzgojiteljem, učiteljem in drugim pedagoškim delavcem.

 • 3_1_iwc_hrvoje_orsanic_

  Pticam prijazna okolica šol

  Priporočila za urejanje okolice šole, ki so vam lahko v veliko pomoč pri uporabi ptic pri šolskem del.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Naravoslovni dnevi

  Naravoslovne dneve za šolske skupine izvajamo v naravnih rezervatih in z obiski na šolah.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Akcija "Ptice okoli nas"

  Otroci lahko ptice domačega okolja spoznajo s sodelovanjem pri preprostem januarskem popisu.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Akcija "Pomlad prihaja!"

  Ste letos že opazili prvo ptico selivko? Spremljajte prihod pomladi skupaj z otroci iz vse Evrope.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Ornitološka šola za učitelje

  Izobraževalni seminar o številnih možnostih uporabe ornitološkega znanja pri pedagoškem delu.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Izkušnje iz prakse

  Prispevki učiteljev in vzgojiteljev o izkušnjah pri vključevanju ptic in narave v pedagoški proces.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Srečanje mladih ornitologov Slovenije

  Srečanje poteka v obliki mladinskega posveta in tekmovalnega srečanja mladih raziskovalcev s področja ornitologije.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Mladinske aktivnosti

  Izleti in mladinski projekti, ki jih za mlade organizira mladinska sekcija DOPPS.
 • 3_1_monitoring_iba_peter_buchner_

  Poljudna revija Svet ptic

  Društvena revija s poljudnimi članki o pticah in naravi ter rubrikami z idejami in izkušnjami učiteljev pri delu z otroci in mladimi.