Rački ribniki in Požeg

Opis območja
Krajinski park Rački ribniki – Požeg leži na obrobju Dravskega polja. Zajema predvsem nižinski poplavni gozd, travnike z mejicami in stoječe vode (Rački ribniki in zadrževalnik Požeg). Račke ribnike so ribogojništvu namenili že leta 1870, ko so bili v lasti raških grofov. Vseh ribnikov je šest (skupaj s tremi Turnovimi ribniki) in so namenjeni intenzivnemu gojenju krapov od drstitve do vzreje. Akumulacija Požeg kljub umetnemu nastanku v 60. letih 20. stoletja danes predstavlja pravi naravni biser.

Dostop
Pripeljemo se z vlakom iz smeri Ljubljane ali Maribora in izstopimo na postaji Rače. Do izhodišča se lahko sprehodimo ali odpeljemo s kolesom. Po Ljubljanski cesti gremo do krožišča pri gradu Rače, kjer zavijemo proti jugu po Ptujski cesti (gasilski dom je na naši levi). Po dobrih 500 metrih zavijemo desno pri tabli za krajinski park. Po nekaj 100 metrih od odcepa smo na območju Račkih ribnikov. Skupaj je dostopna pot dolga približno tri kilometre.

Opis poti
Med Račkimi ribniki vodijo asfaltirana cesta in različne poti. Postavljena je tudi opazovalnica. Od ribnikov do akumulacije Požeg pridemo po makadamski cesti skozi poplavni gozd. Po nekaj sto metrih pridemo do kmetije pri Šugarju (tu se gozd za krajši čas neha), od koder nadaljujemo pot do konca gozda in zavijemo desno mimo odcepa za Turnove ribnike, ki so najstarejši na tem območju. Akumulacija Požeg se nahaja na drugi strani železniške proge in je z južne in vzhodne strani obdana z visokim nasipom, na ostalih straneh pa se voda razliva v gozd, ki je v spomladanskem in jesenskem času vlažen in na nekaterih mestih zaradi močvirja težko prehoden. Od Račkih ribnikov do Požega so dobri trije kilometri poti. V kolikor se ne želite vračati po isti poti, lahko nadaljujte pot proti jugu do železniške postaje na Pragerskem, kjer počakate na vlak. Obisk obeh vodnih površin in raziskovanje poplavnega gozda lahko traja cel dan.

Ptice
Tukaj boste v vseh letnih časih doživeli pravi vrvež, ki ga uprizarjajo ptice. Izmed vodnih vrst redno gnezdijo mali in čopasti ponirek, čopasta črnica, liska in zelenonoga tukalica, v zadnjih časih tudi ogrožena kostanjevka. Vodne površine pogosto preletava škrjančar, ki lovi kačje pastirje, v času selitve pa lahko z nekaj sreče opazujemo tudi ribjega orla. Z vej ob vodi celo leto lovi vodomec, medtem ko sive čaplje lovijo z vej ob gozdu, kjer skupaj z velikimi belimi čapljami tudi prenočujejo. Pogosto se pojavlja črna štorklja, ki gnezdi v okoliškem gozdu. Ko je nivo vode nizek, lahko opazujemo tudi različne pobrežnike. Za ptice zelo zanimiv je še poplavni gozd, skozi katerega iz Račkih ribnikov pridemo do zadrževalnika Požeg.

Druge rastline in živali
Na Račkih ribnikih in Požegu najdemo veliko dvoživk, med njimi je zelo pomembna zelena rega. Svoje domovanje si je tukaj poiskalo veliko kačjih pastirjev in pajkov, kot je osasti pajek. Z malo sreče bomo naleteli na belouško in pižmovko. Ljubitelji flore bodo vsekakor prišli na svoj račun, saj tukaj uspeva združba vodnega oreška in izjemno pomembne ščitolistne močvirke, ki sodi med najredkejše vodne rastline pri nas.

Zanimive povezave
Krajinski park Rački ribniki – Požeg
Zavod RS za varstvo narave