Zadrževalnik Medvedce

PREDSTAVITEV OBMOČJA

V panonskem delu Slovenije je zadrževalnik Medvedce tretja največja sklenjena vodna površina. Zgrajen je bil leta 1990, sprva za zadrževanje visokih voda številnih poplavnih potokov in za potrebe namakanja kmetijskih površin. Danes z gospodarskega vidika služi kot ribogojnica in je za varstvo ptic izjemnega pomena. Od leta 2008 ima zadrževalnik Medvedce skupaj z okoliškimi poplavnimi gozdovi status Mednarodno pomembnega območja za ptice (IBA Črete). Na zadrževalniku prevladuje vodno rastlinstvo, na posameznih obronkih pa najdemo tudi redke poplavne travnike in gozdove.

TRAJNOSTNI PRIHODI

Sledite navodilom v rubriki Opis poti.
 
 
 
Sledite navodilom v rubriki Opis poti.
 
 
 
Pragersko je z vlakom povezano z vso Slovenijo, z železniške postaje pa lahko pot nadaljujete s kolesom ali peš.
 
 
Priporočamo prihod na Pragersko, od koder lahko pot nadaljujete peš.
 
 
 
Najbližja polnilna postaja: Ljubljanska cesta 45 in Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica (obe s po 2 vtičnicama).
 

OPIS POTI

Za izhodišče je najbolje izbrati železniško postajo na Pragerskem, od koder se do zadrževalnika lahko podate peš ali s kolesom, saj je od tam oddaljen le nekaj manj kot štiri kilometre. Z železniške postaje zavijete levo čez tire in po 400 metrih zavijete s Ptujske ceste desno na Travniško ulico, po kateri se peljete naravnost 2,2 kilometra mimo Čistilne naprave Pragersko, deponije odpadkov, skozi gozd in čez potok Polskava. Pred mostom čez naslednji potok Devina zavijete levo na makadamsko pot ob potoku in ji sledite do prvega mosta na desni strani, ki ga prečkate in se povzpnete na nasip zadrževalnika Medvedce. Ogled in opazovanje narave okoli celotnega zadrževalnika, katerega obseg je približno šest kilometrov, traja dve do tri ure.

ŽIVALSKE IN RASTLINSKE VRSTE

Območje zadrževalnika je izjemnega pomena za gnezdeče in seleče se ptice. Na Medvedcih redno gnezdijo številne vodne vrste ptic, ki so drugod po Sloveniji zelo redke. To so zlasti različne vrste rac, kot so konopnica, reglja, kostanjevka in žličarica. V velikih sestojih trstičja so dobri pogoji za gnezdenje čapljice in številnih tukalic. Največ ptic se pojavlja med selitvijo. Takrat je možno opazovati več tisoč vodnih ptic naenkrat, ki si po dolgi poti spet nabirajo moči. Na preletu so pogoste večje jate galebov, čiger, lunjev, prib in togotnikov, v zadnjem času pa se redno pojavlja močvirska uharica. Na območju se ustavlja tudi nekaj redkih vrst ptic: plevice, škarniki, kaspijske čigre in različne vrste prodnikov. V hladnem delu leta in med selitvijo so glavna atrakcija velike bele čaplje; vsak večer se zbere več sto osebkov, ki prenočujejo sredi zadrževalnika. Na zadrževalniku Medvedce in v njegovi okolici je bilo doslej opaženih 280 različnih vrst ptic, od teh 125 vrst gnezdilk.

Na zadrževalniku lahko opazujemo žabe plavčke in zanimive oranžne barjanske cekinčke. Najpogostejša vodni rastlini sta vodni orešek in dristavec, z nekaj sreče pa lahko najdemo tudi rastlino štirilistno marzilko. Na zadrževalniku in v okolici se redno pojavlja vidra.

PRIPOROČENA OPREMA

Daljnogled in teleskop.