Sajenje mejice v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

V četrtek, 11. 11. 2021, smo v Naravnem rezervatu Ormoške lagune s pomočjo prostovoljcev DOPPS zasadili mejico v skupni dolžini 400 m.

Za zasaditev smo uporabili sadike avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (leska, črni bezeg, navadna krhlika, skorš, češnja, brek, navadni gaber, poljski javor, hrast, trdoleska, črni trn, rumeni dren, navadni glog, kalina, brogovita, dobrovita), ki so bile financirane v projektu zaDravo.

Z vzpostavitvijo mejice želimo izboljšati življenjske razmere za ptice, saj mejice zanje predstavljajo pomembna mesta za prehranjevanje, gnezdenje, petje ter zavetje pred plenilci. Hkrati pa so mejice pomembne tudi za opraševalce, ki v njih najdejo zatočišča, v toplem delu leta pa so cvetoče mejice bogat vir nektarja in peloda.

Stroški dela za vzpostavitev mejice ter zaščitni material za sadike so bili financirani v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.