Zasaditev mejice v Naravnem rezervatu Iški morost

Zasaditev mejice v NRIM. Foto: Urša Gajšek

V sredo, 2. marca 2022, smo na južnem delu Naravnega rezervata Iški morost s pomočjo prostovoljcev zasadili 240 metrov dolgo mejico.

Za zasaditev smo uporabili sadike različnih avtohtonih lesnih vrst, kot so šipek, češmin, rdeči dren, črni trn, različne vrste vrb in krhlika.

Mejice v kmetijski krajini povečujejo biotsko pestrost, saj nudijo prehranjevališča, zatočišča in gnezdišča številnim živalskim skupinam (npr.  pticam, opraševalcem, malim sesalcem, netopirjem in dvoživkam). Hkrati so pomembne tudi z vidika prilagajanja podnebnim spremembam, saj upočasnjujejo močne vetrove in preprečujejo vetrno erozijo ter blažijo vpliv dolgotrajnih suš.

Aktivnost je demonstracijski primer dobre prakse za prenos znanja na področju ukrepov za obnovo in ohranjanje mejic in je potekala v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.

Več o projektu EIP VIVEK

Sajenje mejice v Naravnem rezervatu Ormoške lagune

V četrtek, 11. 11. 2021, smo v Naravnem rezervatu Ormoške lagune s pomočjo prostovoljcev DOPPS zasadili mejico v skupni dolžini 400 m.

Za zasaditev smo uporabili sadike avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst (leska, črni bezeg, navadna krhlika, skorš, češnja, brek, navadni gaber, poljski javor, hrast, trdoleska, črni trn, rumeni dren, navadni glog, kalina, brogovita, dobrovita), ki so bile financirane v projektu zaDravo.

Z vzpostavitvijo mejice želimo izboljšati življenjske razmere za ptice, saj mejice zanje predstavljajo pomembna mesta za prehranjevanje, gnezdenje, petje ter zavetje pred plenilci. Hkrati pa so mejice pomembne tudi za opraševalce, ki v njih najdejo zatočišča, v toplem delu leta pa so cvetoče mejice bogat vir nektarja in peloda.

Stroški dela za vzpostavitev mejice ter zaščitni material za sadike so bili financirani v okviru projekta EIP VIVEK, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija iz podukrepa 16.5.