Prepoved strupenih svinčenih šiber v Evropski uniji

žličarica (Anas clypeata)

Žličarica (Anas clypeata)
Foto: Jure Novak

Prebivalci Evropske unije smo izrazili globoko zaskrbljenost nad stanjem okolja, izgubo biotske raznovrstnosti in zaščito našega zdravja. Evropski poslanci morajo, tudi na podlagi mnenja Evropske agencje za kemikalije, podpreti prepoved uporabe svinčenih šiber za lov v mokriščih.

Svinec je strup, ža najmanjše količine tega pa so škodljive tudi za ljudi. Evropski parlament ima sedaj priložnost, da odstrani strupeni svinec iz življenskih okolji, kjer ta povzroča neizmerno škodo za živali in ljudi. V glasovanju je 90% držav Evropske unije podprlo omejitev uporabe svinčenih šiber v mokriščih, slednje pa mora sedaj uzakoniti Evropski parlament.

Zastrupitev kot posledica zaužitja svinčenih šiber, v Evropi letno ubije milijon ptic! V mokriščih zaradi lova letno pristane 20.000 ton svinca, kar povzroča njihovo onesnaževanje, ki je škodljivo za ljudi, živali in okolje. Nasprotniki omejitve (lovski in orožarski lobiji) trdijo, da je omejitev uporabe svinčenih šiber nejasna in preširoko zastavljena, vendar ni! Obstajajo alternative svinčenim šibram, prav tako pa je takšna omejitev že več kot dve desetletji v veljavi na Nizozemskem in Danskem. Sedaj je čas, da temu vzoru sledijo še preostale države Evropske unije in pred strupenim svincem zaščitijo vodne ptice, ujede in ljudi!

Zakaj bi Evropski parlament moral preprečiti Jean-Claude Junckerjeve načrte za spodkopavanje politike varstva okolja v EU?

Vodilne svetovne okoljevarstvene organizacije, ki delujejo na nivoju Evropske unije (Green 10)*, so zaskrbljene zaradi načrtov novega predsednika Evropske komisije, gospoda Jean-Clauda Junckerja. Nova sestava Evropske komisije, predlagani dokumenti o novem poslanstvu komisije in izbira novih komisarjev razkrivajo resno zmanjšanje skrbi za okolje in krnitev zavez EU do trajnostnega razvoja, učinkovite rabe naravnih virov, varstva biotske pestrosti, kakovosti zraka in podnebnih ukrepov.

Sporočilo za javnost, 16. 9. 2014
Za takojšnjo objavo

Z zmanjšanjem skrbi za okolje in krnitvijo naštetih zavez bi izdali tudi interese in želje državljanov EU, saj ima večina močno razvit čut do okolja. Raziskava (416), ki jo je 8. septembra 2014 izvedel Eurobarometer, je pokazala, da kljub gospodarski krizi kar 95 % od 28.000 anketiranih državljanov EU čuti, da je varstvo narave zanje osebno pomembno. Velika večina anketiranih državljanov tudi meni, da bi se moralo na tem področju storiti več. To nakazuje, da večina evropskih državljanov podpira evropsko okoljsko zakonodajo in želi njeno učinkovitejše izvajanje.

Kaj lahko stori Evropski parlament?

Evropski parlament mora odločno zavrniti načrte novega predsednika Evropske komisije, saj bi ti lahko resno ogrozili tri desetletja evropskih prizadevanj za bolj zdravo in boljše okolje, in to brez demokratične razprave.

Parlament mora zahtevati najmanj naslednje:

  1. Vzpostavi naj se mesto podpredsednika za trajnostni razvoj;
  2. Podpredsednico za »Energijsko unijo« Alenko Bratušek naj se poviša v podpredsednico za »Podnebne ukrepe in Energijsko unijo«;
  3. Zagotoviti je potrebno, da se varstvu okolja povrne dogovorjena prioritetnost;
  4. Odpravijo naj se konflikti interesov, posebej v primeru španskega komisarja za podnebje in energijo, ki je povezan z naftnim lobijem.

Ključne težave, ki se kažejo pri novi EU Komisiji, predstavljeni 10. septembra 2014:

  1. Prvič v 25 letih Evropska unija ne bo imela samostojnega komisarja za okolje;
  2. Videti je, da je trajnostni razvoj izginil s seznama prednostnih nalog EU;
  3. Bodoče naloge Komisarja za okolje, pomorstvo in ribištvo so v celoti usmerjene v deregulacijo ter v zniževanje nivoja varstva okolja in narave;
  4. Zdravje ljudi se izpostavlja nevarnosti, saj naj bi pristojnost za kemikalije in pesticide iz Generalnih direktoratov za okolje in zdravstvo prenesli na Generalni direktorat za podjetništvo;
  5. Združevanje podnebne problematike z energetiko in podrejenost pristojnega komisarja podpredsednici za energijsko unijo zelo verjetno pomeni, da bodo podnebni ukrepi podrejeni tržnim interesom energetike;
  6. Izbira Komisarja za podnebje in energijo, ki ima v lasti delnice v naftni industriji, kaže na jasen konflikt interesov.

 
Sporočilo za javnost DOPPS (pdf)

Več podrobnosti:
Sporočilo za javnost skupine Green 10 (izvirnik v angleškem jeziku) (pdf)

 

Kontaktna oseba:
Tomaž Jančar, Varstveni ornitolog
DOPPS – BirdLife Slovenija
tomaz.jancar@dopps.si; 041 750 275

 

* WWF, Greenpeace, BirdLife, CAN – Climate Action Network, Friends od the Earth, CEE Bankwatch Network, EEB – European Environmental Bureau, HEAL, TE – Transport & Environment, Friends of the Earth Europe.