Obrazec za sporočanje redkosti

Vrsta (morebitna podvrsta):*
Število, starost, spol, perje:
Datum:
Čas opazovanja:*
 : 
 : 
Trajanje opazovanja:*
 : 
 : 
Uporabljena optična oprema: