Kako lahko pomagate?

Naravni rezervat Iški morost smo ustanovili, da bi na delu Ljubljanskega barja obnovili in vzdrževali življenjske prostore ogroženih ptic. Njihov pomen v našem okolju in načine ohranjanja obiskovalcem in domačinom predstavljamo s pomočjo izobraževanja v rezervatu.

Na območju Iškega morosta smo s skrbnim upravljanjem in kmetovanjem uspeli ohraniti kulturno krajino, ki je marsikje drugje že izginila, kar dokazujejo redke živali in rastline, ki tu prebivajo. Učinke takšnega naravi prijaznega kmetovanja čutimo tudi ljudje – tako na svojem zdravju kot v okolju, v katerem živimo.

Ljubljansko barje je do današnje podobe preoblikoval človek in od nas je odvisna tudi njegova podoba v prihodnosti. Za ohranitev kulturne krajine Ljubljanskega barja se bomo morali skupaj potruditi domačini in obiskovalci.

DOPPS je vsa leta od ustanovitve skrbnik Iškega morosta, člani društva pa so bili tudi pobudniki njegove ustanovitve.

 

Pri naših prizadevanjih za ohranitev kulturne krajine Ljubljanskega barja nam lahko pomagate tudi vi!

Prostovoljna pomoč pri upravljanju

Prostovoljci vsako leto na delovnih akcijah ali individualno pomembno pripomorejo k upravljanju rezervata s pomočjo pri košnji, vzdrževanju travnikov in drugih življenjskih prostorov ter pri urejanju učne poti. Prispevek usposobljenih prostovoljcev je nepogrešljiv tudi pri spremljanju stanja ptic in drugih živalskih skupin v rezervatu.

Vabimo vas, da možnosti za prostovoljno delo v rezervatu spremljate v Napovedniku ali nam pišete na naslov dopps@dopps.si.

Obiskovalci rezervata nam lahko pomagate tudi tako, da upoštevate pravila obiska rezervata in nanje s svojim zgledom opozarjate tudi ostale obiskovalce.

Donacije in članstvo v društvu

Za uspešno in učinkovito upravljanje rezervata nujno potrebujemo tudi finančna sredstva. Za vašo pomoč vam bomo zelo hvaležni. Sredstva lahko rezervatu namenite neposredno z donacijo ali posredno s članstvom v DOPPS.

Donacije
Sredstva, zbrana z vašimi donacijami, bomo uporabili za povečanje površine vlažnih ekstenzivnih travnikov in odkup parcel v rezervatu, ki so še v zasebni lasti.
Ob nakazilu sredstev navedite namen: Donacija za NRIM.