Kmečka lastovka – ogrožena prebivalka
naše kulturne krajine

Kmečke lastovke so zmeraj predstavljale tradicionalen in nepogrešljiv del podeželja. To so ptice, ki so našim prednikom vsako leto znova sporočale, da se zima približuje koncu in s svojo prisotnostjo oznanjale, da je v hiši doma sreča. Vendar danes skupaj z mnogimi drugimi vrstami ptic kulturne krajine počasi izginjajo. Zakaj je tako in ali lahko to ustavimo?

Več o kmečki lastovki lahko izveš v rubriki Ptice Slovenije.
foto: Tone Trebar

Kaj smo naredili?

  1. Pripravili smo popisni obrazec in organizirali prostovoljce za popis gnezd kmečkih lastovk po Sloveniji. Akciji sta se pridružila Krajinski park Lahinja in Krajinski park Kolpa, kjer so obiskali vse hiše v obeh parkih, gnezda lastovk pa so popisovali tudi mladi v okviru dveh raziskovalnih nalog v Pomurju.
  2. Izvedli smo nagradni literarni natečaj za mlade S kmečko lastovko na pot v sodelovanju z revijo Pil (Mladinska knjiga Založba, d. d.).
  3. Izdali smo zloženko Kmečka lastovka – ptica leta 2010 v 3.000 izvodih in v medijih objavili 21 prispevkov o projektu, kmečki lastovki in pticah kulturne krajine.
  4. V Fiesi pri Piranu smo izvedli 12. Srečanje mladih ornitologov Slovenije z mladinskim posvetom, kjer smo sodelujoči mladi spoznavali kmečko lastovko in vzroke za njeno ogroženost ter oboje na izvirne načine predstavili javnosti. Na posvetu so delovale tri skupine:
    • debatna skupina je soočila prednosti in ovire pri varstvu narave,
    • dramska skupina je uprizorila kratko predstavo o selitvi kmečkih lastovk,
    • ustvarjalna skupina je razmišljala o načinih, kako bi ljudem predstavili kmečko lastovko in jih spodbudili k preživljanju prostega časa v naravi.

Publikacije:
Zloženka Kmečka lastovka – ptica leta 2010 (pdf)

Projektni sofinancer: Evropska komisija, Program »Mladi v akciji«
Trajanje projekta: 1. 12. 2009 – 31. 12. 2010