Posvet: Narava in elektrovodi

2015-05-27-posvet-foto_Tomaz_Mihelic

Posveta, ki je potekal v Ljubljani, se je udeležilo 60 udeležencev iz več kot 15 organizacij.
foto: Tomaž Mihelič

V četrtek, 21. 5. 2015, smo na DOPPS skupaj z družbo ELES organizirali posvet z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj elektrovodov v prostor. Razumevanje te tematike tako z vidika gradnje kot varstva narave zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj redko izmenjujemo.

Na posvetu z naslovom “Varstvo narave in umeščanje elektrovodov v prostor”, ki je potekal v okviru projekta Bestgrid, so predavatelji predstavili različne vplive, ki jih imajo lahko daljnovodi na ptice in naravo, primere presojanja vplivov na ptice, poglavitna vprašanja s strani sistemskega operaterja visokonapetostnega omrežja in tehnične rešitve za preprečitev smrtnosti na srednjenapetostnem omrežju. Predstavnika mednarodnih organizacij BirdLife International in GermanWatch sta predstavila tudi tuje primere dobrih praks in priročnik, namenjen izboljšanju transparentnosti in komunikacije z javnostjo pri umeščanju daljnovodov v prostor.

Naslednji koraki identificirani že na dogodku

Reševanje problematike smrtnosti zaradi električnega udara smo se lotili že na samem posvetu, saj smo se s predstavniki Elektro Ljubljana dogovorili za sestanek, na katerem bomo identificirali prioritetna območja za sanacijo daljnovodov. Na Ministrstvu za okolje in prostor – Sektor za varstvo narave pa so ponudili organizacijo sestanka na to temo z vsemi elektro-distribucijskimi podjetji.

Posvet je bil organiziran v sklopu projekta:
BESTGRID
Predstavitve s posveta so dostopne v elektronski obliki:
01 Koce, DOPPS: Visoka napetost in ptice (pdf)

02 Scrase, RSPB: Bestgrid (pdf)

03 Kačičnik Jančar, ZRSVN: PUN daljnovodi (pdf)

04 Hanlein Germanwatch: Public participation (pdf)

05 Jančar, DOPPS: PV na ptice Ljubljanskega barja (pdf)

06 Kregar: ELES (pdf)

07 Mihelič, Denac, DOPPS: Srednja napetost in ptice (pdf)

08 Petek, Izoelekttro: Zaščita za ptice (pdf)

Vabilo na posvet

Vabimo vas na posvet na temo naravi prijaznega umeščanja elektrovodov v prostor, ki bo v četrtek 21.5.2015 v prostorih Eles d.o.o. (Dvorana C – 3. nadstropje), Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana.

2015-05-15-Konferenca_letak Namen posveta je izmenjava izkušenj in dobrih praks na področju umeščanj elektrovodov v prostor, saj razumevanje te tematike tako iz vidika gradnje, kot varstva narave zahteva specifična znanja, ki jih različni deležniki med seboj slabše poznamo. Prepričani smo, da ravno s prenosom in distribucijo ustreznih znanj lahko zagotovimo prenosna in distribucijska omrežja prijaznejša do narave in deležnikov.

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslovu: tomaz.mihelc@dopps.si.

Program posveta je dostopen v priloženem vabilu – Vabilo na posvet: narava in elektrovodi (pdf)

Posvet je organiziran v sklopu projekta:2015-05-15-posvet-narava-in-elektrovodi