2017

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017

Avtor: Katarina Denac, Primož Kmecl, Tomaž Mihelič, Tomaž Jančar, Damijan Denac, Dejan Bordjan
Datum: november 2017
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
Priporočeno citiranje: DENAC, K., KMECL, P., MIHELIČ, T., JANČAR, T., DENAC, D., BORDJAN, D., (2017): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ delno poročilo za leto 2017

Avtor: Primož Kmecl
Datum: december 2017
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana
Priporočeno citiranje: KMECL, P. (2017): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ delno poročilo za leto 2017. DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)