2007

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine

Avtor: Luka Božič
Datum: december 2007
Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2007): Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine. Končno poročilo. – DOPPS, Maribor.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic na Posebnih območjih varstva (SPA) – rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007

Avtorji: Borut Rubinić, Luka Božič, Damijan Denac, Primož Kmecl
Datum: november 2007
Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., BOŽIČ, L., DENAC, D. & KMECL, P. (2007): Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA). Rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic na Posebnih območjih varstva (SPA) – rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007

Avtorji: Borut Rubinić, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Tomaž Jančar
Datum: oktober 2007
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B., MIHELIČ, T., DENAC, D. & JANČAR, T. (2007): Monitoring populacij izbranih vrst ptic na Posebnih območjih varstva (SPA) – rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007. Poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2006/07 – rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in Januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007

Avtorja: Borut Rubinić, Luka Božič
Datum: marec 2007
Naročnik: Agencija RS za okolje
Priporočeno citiranje: RUBINIĆ, B. & BOŽIČ, L. (2007): Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2006/07. Rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007. Končno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)


Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem – segment ptiči (Aves)

Avtor: Luka Božič
Datum: marec 2007
Naročnik: Vodnogospodarski biro Maribor, d.o.o.
Financer: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Priporočeno citiranje: BOŽIČ, L. (2007): Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem – segment ptiči (Aves). Zaključno poročilo. – DOPPS, Ljubljana.

Poročilo (pdf)